Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman
Gediscrimineerd gevoeld?

5. Manier van discriminatie

Van de mensen die zich in 2021 gediscrimineerd voelden zeiden de meesten – bijna 60 procent – dat dit (onder andere) kwam door het ervaren van ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. Bijna 4 op de 10 zeiden dat dit (ook) door discriminerende opmerkingen kwam en ruim 3 op de 10 gaven aan dat ze zich (ook) gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, bijvoorbeeld in de media.

5.1.1 Manier waarop gediscrimineerd in afgelopen 12 maanden, 20211)
 2021 (% personen met discriminatie-ervaring)
Ongelijke behandeling/benadeling/voortrekken van bepaalde groepen59,2
Discriminerende opmerkingen39,4
Negatief beeld/stigmatisering (b.v. in de media)33,6
Negeren/uitsluiten25,9
Het was meer een gevoel dan dat er wat gebeurde17,2
Roddels13,6
Bedreiging5,9
Geweld/agressief gedrag5,3
Vernieling/beschadiging van eigendommen2,3
Anders8,8
1) Meerdere antwoorden mogelijk.
 

Homo’s ervaren vooral discriminerende opmerkingen

De meeste onderscheiden bevolkingsgroepen voelden zich vaker gediscrimineerd door ongelijke behandeling, benadeling, voortrekken van bepaalde groepen dan door discriminerende opmerkingen. Enkele groepen (jongeren, lesbiennes, personen met als herkomst Marokko en Caribisch Nederland, islamieten en boeddhisten) worden met beide manier van discriminatie ongeveer even vaak geconfronteerd. Personen met als herkomst overig Azië en vooral homo’s zijn de enige groepen die vaker met discriminerende opmerkingen werden geconfronteerd dan met ongelijke behandeling.

5.1.2 Ongelijke behandeling en discriminerende opmerkingen naar kenmerken1)2), 2021
 Ongelijke behandelingDiscriminerende opmerkingen
TOTAAL59,239,4
Mannen60,037,4
Vrouwen58,541,1
15 tot 25 jaar56,956,8
25 tot 45 jaar63,142,3
45 tot 65 jaar58,829,5
65 jaar of ouder47,724,3
Homo's41,868,0
Lesbiennes52,857,0
Biseksuele mannen58,752,1
Biseksuele vrouwen65,453,1
Hetero mannen63,833,5
Hetero vrouwen60,439,1
Nederland61,928,8
Europa (exclusief Nederland)56,239,5
Turkije54,450,0
Marokko57,158,0
Suriname65,951,4
Nederlands-Caribisch gebied55,859,3
Indonesië59,141,8
Overig Afrika63,248,6
Overig Azië47,159,3
Overig Amerika en Oceanië59,248,3
Geen religie61,237,7
Rooms-Katholiek56,534,3
Protestants/Christelijk59,535,2
Islam58,154,3
Hindoeisme68,448,2
Boeddhisme50,156,3
Andere religie of levensbeschouwing59,436,9
1) Bij het kenmerk godsdienst of levensovertuiging ontbreekt de categorie Jodendom i.v.m. te weinig waarnemingen. 2) De cijfers van de kenmerken nationaliteit, werk en burgerlijke staat zijn beschikbaar in de maatwerktabel.