Auteur: Carin Reep en Christianne Hupkens
Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

Referenties

CBS, 2020a. In tweede kwartaal 2020 positiever over eigen gezondheid.

CBS, 2020b. Ruim een vijfde van de volwassenen beoefende in 2019 een sport die nu niet mag (cbs.nl)

CBS, 2021a. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020 (cbs.nl)

CBS, 2021b. Maatwerktabel ‘Impact van corona op mentaal welbevinden en leefstijl’

CBS, 2021c. Ervaren psychische ongezondheid in 2020 gelijk aan eerdere jaren (cbs.nl)

CBS, 2021d. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl (cbs.nl)

CBS, 2021e. Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven.

CBS, 2021f.  StatLine - Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken (cbs.nl)

CBS, 2021g. Statline - Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken (cbs.nl)

CBS, 2021h. StatLine - Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal (cbs.nl)

CBS, 2021i. Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald (cbs.nl)

CBS, 2021j. Risico op angststoornis en depressie onder jongvolwassenen toegenomen (cbs.nl)

Duijvestijn M, T Schurink, S van den Berg, S Euser, W Wendel-Vos, 2021. Sport- en Beweeggedrag in 2020. RIVM, rapport 2021-0117.

GGZ, 2018. Steeds meer bewijs dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op je stemming  - (ggznieuws.nl)

I&O Research, November 2020. Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor coronacrisis

Jansen T, E. Bolt, M. Hooiveld, J. Hendriksen, J. Korevaar, 2021, 2021. 20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst. NIVEL, 17 mei 2021. 

Klerk, M. de, M. Olsthoorn, I. Plaisier, J. Schaper, F. Wagemans, 2021. Een jaar met corona. Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2021 SCP-publicatie 2021-13 

Laar, M. van, E. Beenakkers, G. Cruts, T. Ketelaars, M. Kuin, R. Meijer, C. van Miltenburg, A. Mujcic, L. Strada, 2021. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2020. Trends en cijfers over drugs, alcohol en roken. Trimbos instituut. (link: Trimbos.nl | AF1862: Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2020)

Nederlands Jeugdinstituut (NJi), 2021. Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen.  Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen | Coronavirus | NJi Laatst geraadpleegd op 10 mei 2021. 

NOS, januari 2021. Jongeren somber door lockdown: 'Mijn leven is saai en uitzichtloos'

OpenUp, 2020. Mentale gezondheid in de tweede Corona golf.

RIVM, 2021a. Welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis. Welbevinden en leefstijl | RIVM. Laatst geraadpleegd op 3 mei 2021.

RIVM, 2021b. Leefstijlmonitor. Leefstijlmonitor | RIVM

Trimbos, 2021. Psychisch effect van nicotine. Psychisch effect | ROKENinfo.nl