Ruim een vijfde van de volwassenen beoefende in 2019 een sport die nu niet mag

Op een kunstgrasveldje spelen een aantal krasse knarren bij voetbalclub FC Tilburg een partijtje wandelvoetbal
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
In 2019 beoefende 22 procent van de volwassen Nederlanders een of meerdere team-, contact-, groeps- of zwemsporten, sporten die sinds 4 november in het kader van de coronamaatregelen niet zijn toegestaan. Jongvolwassenen worden het meest geraakt, 35 procent van hen beoefende in 2019 een sport die nu, medio november 2020, niet mogelijk is. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM.

In deze continu doorlopende enquête wordt gevraagd welke sporten worden beoefend in een ‘normale’ week. De sporten zijn ingedeeld in vier categorieën naar de mate van onderling contact. Onder team- en contactsporten vallen onder meer voetbal, hockey, en vecht- en verdedigingssporten zoals boksen en judo. Onder groepslessen vallen bijvoorbeeld spinning, aqua joggen en diverse vormen van dans. Tot de individuele sporten – binnen of buiten - worden activiteiten gerekend die doorgaans alleen of in duo’s, en met voldoende afstand tot anderen, kunnen worden beoefend. Binnen zijn dat onder meer fitness en zwemmen, buiten hardlopen, wielrennen en tennis.

In 2019 gaf 10 procent van de volwassenen aan een team- of contactsport te beoefenen en 9 procent volgde groepslessen. Achtentwintig procent van de 18-plussers deed binnen aan een individuele sport, waar ook zwemmen onder valt, terwijl 22 procent dit buiten deed.

Sinds 4 november zijn voor onbepaalde tijd voor volwassenen alle team- en contactsporten en groepslessen verboden. De zwembaden zijn gesloten. Tweeëntwintig procent van de volwassenen beoefende in 2019 een of meerdere team-, contact-, groeps-, of zwemsporten.

Sportbeoefening, 2019
 Beoefenaars onder 18-plussers (% personen van 18 jaar of ouder)
Team- of contactsporten10,4
Groepslessen8,8
Individueel binnen28,2
Individueel buiten22
Bron: CBS, RIVM (Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor)

Ruim een derde van de jongvolwassenen beoefent normaliter een sport die nu verboden is

Team- en contactsporten en individuele binnensporten zijn het populairst bij de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Deelname aan deze sporten neemt sterk af met de leeftijd. In 2019 beoefende 27 procent van de 18- tot 25-jarigen minstens één team- of contactsport, onder 65-plussers is dat 2 procent. Individuele binnensporten werden door 41 procent van de 18- tot 25-jarigen beoefend en door 21 procent van de 65-plussers.

Groepslessen zijn minder leeftijdgebonden. In 2019 werd hier door 6 procent van de 18- tot 25-jarigen aan deelgenomen. Bij de oudere leeftijdsgroepen varieerde de deelname tussen 8 en 10 procent. Individuele buitensporten werden tot 65-jarige leeftijd door ongeveer een kwart van de volwassenen beoefend. Onder 65-plussers was dit 15 procent.

Jongvolwassenen deden het vaakst aan een sport die nu niet beoefend mag worden. Van de 18- tot 25-jarigen beoefende 35 procent minstens één van deze sporten. Bij 25- tot 45-jarigen is dit 27 procent, bij 45- tot 65-jarigen 19 procent en bij 65-plussers 14 procent.

Sportbeoefening, 2019
LeeftijdscategorieTeam- en contactsporten (%)Groepslessen (%)Individueel binnen (%)Individueel buiten (%)
18 tot 25 jaar26,65,941,122,3
25 tot 45 jaar15,41030,224,4
45 tot 65 jaar6,79,227,324,2
65 jaar of ouder27,920,915,4
Bron: CBS, RIVM

Populairste sporten

Voetbal is de populairste team- of contactsport, en werd door 4 procent van de volwassenen gespeeld. De meest beoefende groepsles is yoga, met 4 procent. Individuele fitness is met 22 procent de populairste individuele binnensport onder 18-plussers, en hardlopen de populairste individuele buitensport (10 procent). Vijf procent van de volwassenen beoefende een zwemsport.