Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, tevredenheid met opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid, het gewicht, de financiële situatie, de woning, de woonomgeving, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast zijn zorgen over de financiële toekomst, onveiligheidsgevoelens en vertrouwen in anderen opgenomen. Voor tevredenheid met het werk en met de reistijd van en naar het werk zijn alleen de werkenden die minimaal 12 uur of meer per week werken, meegenomen. Voor de mensen die niet, of minder dan 12 uur per week werken wordt de tevredenheid met dagelijkse bezigheden gerapporteerd. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2020:
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2020 worden halverwege 2021 gepubliceerd.

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden AlgemeenGelukOngelukkig (%) AlgemeenGelukNiet gelukkig, niet ongelukkig (%) AlgemeenGelukGelukkig (%) AlgemeenTevredenheid met het levenOntevreden (%) AlgemeenTevredenheid met het levenNiet tevreden, niet ontevreden (%) AlgemeenTevredenheid met het levenTevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 2,6 8,5 88,9 2,4 10,3 87,3
Geslacht: Mannen Gemiddelde/Percentage 2019 2,6 8,6 88,8 2,3 10,7 87,1
Geslacht: Vrouwen Gemiddelde/Percentage 2019 2,6 8,3 89,1 2,4 10,0 87,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens