Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

iemand houdt een sigaret en een glas bier vast
© Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH
In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019. Het aandeel zware drinkers bleef gelijk, evenals het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2020 nog ver boven de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 zijn gesteld. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid - samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties in Nederland - roken en problematisch alcoholgebruik onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040. Overgewicht moet worden teruggebracht naar 38 procent van de 18-plussers, obesitas naar 7,1 procent. Voor jongeren onder de 18 jaar beoogt het Preventieakkoord overgewicht terug te brengen naar 9,1 procent, en obesitas naar 2,3 procent.

1 op 5 volwassenen rookt

20 procent van de volwassenen gaf in 2020 aan wel eens te roken, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. 15 procent zei dagelijks te roken, hetzelfde als in 2019. Van de volwassenen gaf 46 procent aan nooit gerookt te hebben, terwijl 34 procent zei vroeger wel te hebben gerookt. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2019.

Rokers
JaarRokers (% personen van 18 jaar of ouder)Dagelijks rokers (% personen van 18 jaar of ouder)
201921,715,9
202020,214,9
DOEL 20405
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Minder meerokers

Als iemand zelf niet rookt, maar wel de tabaksrook van een ander inademt, noemen we dat meeroken. Het aandeel niet-rokers van 18 jaar of ouder dat aangaf nooit of bijna nooit mee te roken is toegenomen van 75 procent in 2019, naar 79 procent in 2020. Het aantal niet-rokers dat wel, maar niet elke dag, werd blootgesteld aan rook in de omgeving daalde van 20 procent in 2019 naar 16 procent in 2020.

Meeroken onder niet-rokers
Meeroken(Bijna) nooit (% personen van 18 jaar of ouder)Niet dagelijks (% personen van 18 jaar of ouder)Dagelijks, minder dan een uur (% personen van 18 jaar of ouder)Dagelijks, een uur of meer (% personen van 18 jaar of ouder)
20197520,13,21,7
202079,116,52,81,7
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Aandeel overmatige drinkers in 2020 gedaald

In 2020 was 7 procent van de volwassenen een overmatige drinker. Dat is iets lager dan in 2019 (8,5 procent). 8 procent was een zware drinker, dat is vergelijkbaar met 2019. Overmatige drinkers consumeren per week meer dan 21 glazen (mannen) of 14 glazen alcoholische drank (vrouwen). Zware drinkers consumeren op minimaal één dag per week ten minste 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen alcohol.
In 2020 voldeed 44 procent van de volwassenen aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad (niet drinken, of niet meer dan één glas per dag). In 2019 was dat nog 41,5 procent. In 2020 meldde 78 procent van alle 18-plussers gedurende de voorafgaande twaalf maanden alcohol te hebben gedronken, tegenover 79 procent in 2019.

Alcoholgebruik
JaarOvermatige drinkers (% personen van 18 jaar of ouder)Zware drinkers (% personen van 18 jaar of ouder)
20198,58,5
20206,97,7
DOEL 204055
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Helft volwassenen heeft overgewicht

In 2020 had 50,0 procent van de volwassenen overgewicht, 13,9 procent had ernstig overgewicht ofwel obesitas. In 2019 was dit nagenoeg hetzelfde.
Van de 4- tot 18-jarigen had 14,7 procent overgewicht, en 2,5 procent obesitas. Ook voor deze jongeren was het aandeel met overgewicht en obesitas vrijwel onveranderd ten opzichte van 2019.

Overgewicht en obesitas
LeeftijdOvergewicht2019 (%)2020 (%)DOEL 2040 (%)
4 tot 18 jaarOvergewicht13,214,79,1
4 tot 18 jaarObesitas2,12,52,3
18 jaar of ouderOvergewicht50,15038
18 jaar of ouderObesitas14,713,97,1
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut