Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen

Paper cover groen

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In figuur 3.1 op pagina 5 waarin de algemene
onveiligheidsbeleving naar herkomst is weergegeven, zijn per abuis de categorieën ‘Vaak’ en ‘Wel eens’ in de legenda verwisseld. In de PDF vindt u de figuur met de correcte legenda.
De veiligheidsbeleving, in het algemeen en in de woonbuurt, van mensen met een Nederlandse, westerse en niet-westerse achtergrond is in kaart gebracht. Bij de niet-westersen is onderscheid gemaakt naar de vier grootste herkomstgroepen en de vier grootste vluchtelingengroepen.
Inwoners met een westerse of niet-westerse achtergrond voelen zich doorgaans onveiliger dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Deze onveiligheidsgevoelens komen vooral voor in de vier grootste herkomstgroepen. Vluchtelinggroepen geven doorgaans minder vaak dan de vier grootste herkomstgroepen aan dat zij zich in algemene zin wel eens onveilig voelen. Westerse en niet-westerse herkomstgroepen ervaren ook vaker onveiligheidsgevoelens in hun eigen buurt dan personen met een Nederlandse achtergrond. Vooral mensen van Turkse afkomst voelen zich hier wel eens onveilig. Met uitzondering van hen komt dit doordat personen met een migrantenachtergrond andere individuele en buurtkenmerken hebben dan personen van Nederlandse komaf.