Psychisch belastend werk naar beroep

2. Psychische belasting naar beroepsniveau

Psychisch belastend werk komt voor op alle beroepsniveaus (zie Technische toelichtingvoor een omschrijving). Hoe hoger het beroepsniveau, hoe vaker werknemers hun werk als emotioneel belastend ervaren. Van de werknemers van 15 tot 75 jaar met het laagste beroepsniveau, zoals glazenwassers en keukenhulpen, ervaarde 5 procent in 2018 het werk vaak of zeer vaak als emotioneel veeleisend, terwijl dat onder werknemers in het hoogste beroepsniveau, zoals artsen, ingenieurs of docenten, voor 18 procent gold. Bij emotioneel moeilijke werksituaties en emotionele betrokkenheid bij het werk is hetzelfde patroon te zien.

Ook het aandeel dat meldt vaak of altijd extra hard te moeten werken, neemt toe met het beroepsniveau: van 25 procent op het laagste beroepsniveau (niveau 1) tot 37 procent op het hoogste beroepsniveau (niveau 4).
Voor de mate waarin werknemers ongewenst gedrag ervaren daarentegen, maakt het beroepsniveau waarop ze functioneren in het algemeen weinig uit. Zo rapporteert op alle beroepsniveaus 2 procent van de werknemers persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden en/of collega’s. Wel komt op het laagste beroepsniveau intimidatie en lichamelijk geweld door klanten of andere externen minder dikwijls voor dan op de andere beroepsniveaus.

2.1 Psychische belasting in procenten van werknemers van 15 tot 75 jaar naar beroepsniveau, 2018
TotaalNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4Onbekend
%
Emotioneel belastend werk
Emotioneel moeilijke werksituaties8,65,26,410,411,313,2
Emotioneel veeleisend werk12,95,491618,312,1
Emotioneel betrokken bij werk14,78,111,415,920,215,7
Extern ongewenst gedrag
Ongewenste seksuele aandacht5,33,36,26,63,86,3
Intimidatie18,79,619,923,616,910,5
Lichamelijk geweld5,825,79,94,66,7
Pesten5,84,46,96,14,46
Intern ongewenst gedrag
Ongewenste seksuele aandacht2,22,32,22,22,25,5
Intimidatie10,78,810,711,510,612,3
Lichamelijk geweld0,61,10,70,40,44,2
Pesten88,79,17,76,414,1
Werkdruk
Extra hard werken30,525,126,831,336,627,2