Psychisch belastend werk naar beroep

Referenties

Bierings, H. (2017). Beroep en werkdruk in Nederland. Sociaaleconomische trends, 2017/4.

CBS (2020). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Onderzoeksbeschrijving. Geraadpleegd 10 maart 2020.

CBS StatLine (2020). Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden.

CBS (2016, 16 november). Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk. CBS Nieuwsbericht.

CBS (2019, 28 januari). Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen. CBS Nieuwsbericht.

CBS (2019). De arbeidsmarkt in cijfers 2018. Den Haag: CBS.

De Monitor (2020). Ongewenst gedrag op de werkvloer. Geraadpleegd 13-2-2020.

Eurofound and EU-OSHA (2014). Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Eurofound (2012). Fifth European Working Conditions Survey. Luxemburg: Publication office of the European Union.

Eurofound (2015a). Psychosocial risks: Health and well-being at work - Q3 2014 (EurWORK topical update). Dublin.

Eurofound (2015b). Violence and harassment in European workplaces: Causes, impacts and Policies. Dublin.

Hooftman, W.E., G.M.J. Mars, B. Janssen, E.M.M. de Vroome, B.J.M. Janssen, A.J.S.F. Pleijers, M.M.M.J. Ramaekers en S.N.J. van den Bossche (2019). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018: Methodologie en globale resultaten. Leiden, Heerlen: TNO/CBS.

Inspectie SZW (2016). Gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn. Sectorrapportage 2013-2015.

Korvorst, M., E. Moons en M. Mateboer (2012). Slachtofferschap op het werk. Sociaaleconomische Trends, 3/2012.

Ministerie van SZW (2019). Arboportaal SZW. Geraadpleegd 13-2-2010. 

NVAB (2018). Aanpak psychosociale arbeidsbelasting door Inspectie SZW. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Geraadpleegd 13-2-2020.

RTL-Z (2018, 9 oktober). Een op de vijf werknemers kent ongewenst gedrag op het werk (onderzoek van Schouten en Nelissen). Nieuwsbericht RTL-Z website.

Smulders, P., I. Houtman en S. van den Bossche (2009, 13 november). Zwaar werk en vervroegd pensioen. Economisch Statistische Berichten, 94 4572, p. 682–684.

Vandenbrande, T., S. Vandekerckhove, P. Vendramin, G. Valenduc, R. Huys, R. en G. van Hootegem et al. (2012). Quality of work and employment in Belgium. Leuven: University of Leuven. 

Waardevol werk (2020). Wat is emotionele belasting? Geraadpleegd 13-2-2020.

Zorg VVT (2020). Omgaan met emotionele belasting. Geraadpleegd 13-2-2020.