Auteur: Lona Verkooijen

Laatste levensjaren tachtigplussers

Over deze publicatie

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeg- of verzorgingshuis op het moment van overlijden. Twee jaar voor het overlijden was dat nog maar bij 20 procent het geval. Van de overleden vrouwen verbleef meer dan de helft in een verpleeghuis, van de overleden mannen was dat ruim een derde. Bij de vrouwen was ook het aandeel alleenstaanden hoger dan bij de mannen: 86 tegen 47 procent. Bijna de helft van de thuiswonende overleden ouderen had een kind binnen 5 kilometer afstand wonen; 6 procent woonde op hetzelfde adres als dat van een kind. Van de overleden tachtigplussers werd 51 procent in hun laatste levensjaar ten minste één keer opgenomen in het ziekenhuis. Bij de thuiswonenden gebeurde dat het vaakst.