Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Literatuur

CBS (2017). Ontwikkeling inkomen en vermogen 65-plussers na ’95

CBS StatLine (2017). Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

CBS StatLine (2018). Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken 

CBS (2019). Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering

CBS StatLine (2019). Arbeidsdeelname; ouderen

Coulter, R., & Scott, J. (2015). What motivates residential mobility? Re-examining self-reported reasons for desiring and making residential moves. Population, Space and Place, 21, 354–371.

Dieleman, F.M. & Mulder, C.H. (2002). The geography of residential choice. In Aragonés, J., G. Francescato, & T. Gärling, Residential environments: choice, satisfaction and behaviour. Bergin and Garvey, Westport, CT. Doorten, I., & Bucx, F. (2011). Steun voor ouders bij de opvoeding: de rol van sociale netwerken, instanties en de buurt. In F. Bucx (Ed.), Gezinsrapport 2011: een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 180–196.

Fischer, P.A. & Malmberg, G. (2001). Settled people don’t move: on life course and (im-)mobility in Sweden. International Journal of Population Geography, 7, 335–371.

Fokkema, C. M. (1996). Residential moving behavior of the elderly. Thesis Publishers: Amsterdam.

Gielen, W., Herbers, D. en Hitzert, F. (2018). Verhuizingen van oudere huishoudens. Statistische Trends, augustus, 1–18. Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Knijn, T.C.M., & Liefbroer, A.C. (2006). More kin than kind: instrumental support in families. In Dykstra, P., M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer & C.H. Mulder (Eds.), Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press.

Komp, K.T., Van Tilburg, T. & Broese van Groenou, M. (2010). Paid work between age 60 and 70 years in Europe: a matter of socio-economic status? International Journal of Ageing and Later Life, 5(1), 45–75.

Kooiman, N., Latten, J.J. & Bontje, M. (2018). Human capital migration: a longitudinal perspective. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 109(5), 644–660.

Litwak, E. en Longino, C.F. (1987). Migration patterns among the elderly: a developmental perspective. The Gerontologist, 27(3), 266–272.

Marjavaara, R. & Lundholm, E. (2016). Does second-home ownership trigger migration in later life? Population, Space and Place, 22, 228–240.

Mulder, C.H., & Kalmijn, M. (2006). Geographical distances between family members. In Dykstra, P.A., M. Kalmijn, T.C.M. Knijn, A.E. Komter, A.C. Liefbroer & C.H. Mulder (Eds.), Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, 43–62.

Mulder, C.H. & Malmberg, G. (2014). Local ties and family migration. Environment and Planning A, 46(9), 2195–2211.

Mulder, C.H. (1993). Migration dynamics: a life course approach. Thesis: Amsterdam.

Niedomysl, T. (2011). How migration motives change over migration distance: evidence on variation across socio-economic and demographic groups. Regional Studies, 45(6), 843–855.

Smeulders, E., Mulder, C.H. en Latten, J. (2009). Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio. Bevolkingstrends, 2e kwartaal. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Smits, A. (2010). Moving close to parents and adult children in the Netherlands: the influence of support needs. Demographic Research, 22, 985–1012.

Thomas, M.J., Stillwell, J. & Gould, M. (2015). Modelling multilevel variations in distance moved between origins and destinations in England and Wales. Environment and Planning A, 47(4), 996–1014.

Thomas, M.J. (2019). Employment, education, and family: revealing the motives behind internal migration in Great Britain. Population, Space and Place.

Van der Meer, M.J. (2006). Older adults and their socio-spatial integration in the Netherlands. Universiteit van Amsterdam.

Van Diepen, A.M.L., & Mulder, C.H. (2009). Distance to family members and relocations of older adults. Journal of Housing and the Built Environment, 24(1), 31–46.

Verwest, F. en Van Dam, F. (2010). Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland. Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige krimpregio’s. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.