Afgestudeerden in het hoger onderwijs

Referenties

Coalitieakkoord (2021). Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Coalitieakkoord 2021 – 2025 VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Verkregen van https://www.rijksoverheid.nl op 10 januari 2023. 

Europese Unie (2013). COMMISSION REGULATION (EU) No 912/2013. Official Journal of the European Union, L252/5 – L252/10.

ResearchNed (2022). Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022. Nijmegen: ResearchNed.

SCP (2020). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

SER (2021). Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.