Afgestudeerden in het hoger onderwijs

4. Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt

Van alle afgestudeerden in studiejaar 2021/’22 in het hoger onderwijs gaven 4 op de 5 aan dat hun opleiding wat hen betreft een (zeer) goede basis was voor de start op de arbeidsmarkt. Dit geldt vaker voor degenen met een Nederlandse achtergrond dan voor degenen met een migratieachtergrond, en ook voor degenen zonder een beperking vergeleken met degenen met beperking. 

4.1 Opleiding goede basis voor start op arbeidsmarkt, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2021/'22
   Goede basis (%)
Totaal80,3
BeperkingMet77
BeperkingZonder82,3
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond82
MigratieachtergrondSelectie76,5
MigratieachtergrondOverig75,8
Onderwijsniveau oudersLaag81,6
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar82,1
Onderwijsniveau oudersHoog80

Aan de afgestudeerden die geen onderwijs meer volgden en werk hadden in het tweede kwartaal van 2023 is ook gevraagd naar de aansluiting van hun opleiding en hun huidige werkzaamheden. Ruim drie kwart (77 procent) was daar positief over en gaf aan dat de opleiding die ze hebben gevolgd, aansluit bij hun huidige werkzaamheden. Ook hier gaven degenen zonder een beperking dit wat vaker aan dan degenen met een beperking, en datzelfde geldt voor degenen met een Nederlandse achtergrond vergeleken met degenen met een migratieachtergrond.

4.2 Werkzaamheden sluiten aan bij gevolgde opleiding, niet-onderwijsvolgenden, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2021/'22
   Sluiten aan (%)
Totaal77,1
BeperkingMet74,7
BeperkingZonder78,7
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond78,5
MigratieachtergrondSelectie75,1
MigratieachtergrondOverig72,3
Onderwijsniveau oudersLaag76
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar77,5
Onderwijsniveau oudersHoog77,6