Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2011-2022

Over deze publicatie

Het ministerie van Defensie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om defensie-specifieke prijsindices te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de Prijsindex Defensie voor Investeringen (PDI) en Prijsindex Defensie voor Exploitatie (PDE). Dit onderzoek is in 2017 voor de eerste keer uitgevoerd over de verslagjaren 2011 tot en met 2015. In 2019 is dit aangevuld met de verslagjaren 2016 en 2017. Vervolgens zijn vanaf 2020 de verslagjaren 2018 tot en met 2022 toegevoegd aan de reeksen.