Zoekresultaten

723 resultaten voor keyword:inflatie
723 resultaten voor keyword:inflatie

Pagina 1 van 29

Inflatie lager op Bonaire, hoger op Sint Eustatius en Saba

In het tweede kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 2,5 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis 2,5 procent , op Saba met...

Artikelen

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland

Cijfers

Inflatie in juni 3,2 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in juni 3,2 procent

Artikelen

Inflatie in mei 2,7 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in mei 2,7 procent, meldt het CBS. Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens.

Artikelen

Verdiende lonen in 2023 meer gestegen dan cao-lonen

Het gemiddelde bruto verdiende uurloon steeg in 2023 met 7,0 procent. Dit is de grootste loonstijging in 45 jaar. De bruto verdiende lonen namen meer toe dan de cao-lonen.

Artikelen

Inflatie in april 2,7 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in februari 2,8 procent,

Artikelen

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.

Cijfers

Inflatie lager op Bonaire, hoger op Sint Eustatius en Saba

In het eerste kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2023 was de inflatie nog 4,1 procent.

Artikelen

Inflatie in maart 3,1 procent bij snelle raming

Inflatie in maart 3,1 procent bij snelle raming

Artikelen

Inflatie in februari 2,8 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in februari 2,8 procent,

Artikelen

Meer ondernemers verwachten stijging verkoopprijzen

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 verwachten meer ondernemers een toename van hun verkoopprijzen dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.

Cijfers

Inflatie in januari 3,2 procent bij snelle raming; 3,5 procent exclusief energie

Inflatie in januari 3,2 procent bij snelle raming; 3,5 procent exclusief energie

Artikelen

Inflatie stijgt op Bonaire en daalt op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,0 procent in het...

Artikelen

Inflatie in december 1,2 procent bij snelle raming; 3,4 procent exclusief energie

Inflatie in december 1,2 procent bij snelle raming; 3,4 procent exclusief energie. Volgens HICP 1,0 procent. Vooral door daling energieprijzen.

Artikelen

CBS Jaaroverzicht 2023

Welke cijfers heeft het CBS in 2023 zoal gepubliceerd? Dat leest u het CBS Jaaroverzicht 2023

Artikelen

Inflatie in november 1,6 procent bij snelle raming; 4,1 procent exclusief energie

Bij de snelle raming was de inflatie in november 1,6 procent, prijzen voor consumenten waren in november 1,1 procent lager dan in oktober

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Inflatie in oktober -0,4 procent bij snelle raming; 5,1 procent exclusief energie

Inflatie in oktober -0,4 procent bij snelle raming; 5,1 procent exclusief energie

Artikelen

Inflatie lager op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In het derde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,1 procent in het...

Artikelen

Inflatie in september 0,2 procent bij snelle raming

Bij de snelle raming was de inflatie in september 0,2 procent, meldt het CBS. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Samenstelling huishouden, voornaamste inkomensbron, woonsituatie

Cijfers

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Geslacht, leeftijd, positie in huishouden, sociaaleconomische categorie

Cijfers

Energietoeslag dempt koopkrachtverlies in 2022

In 2022 daalde de koopkracht van de Nederlandse bevolking in doorsnee met 1,2 procent. Dit kwam vooral door de hoge inflatie in 2022. Huishoudens met weinig inkomen gingen er in koopkracht op vooruit.

Artikelen

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.

Cijfers