Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2011-2022

Bijlage 2: Toelichting op aggregatieschema

Investeringen

Onder investeringen (in duurzame goederen) vallen aankopen van goederen die langer dan een jaar gebruikt gaan worden, veelal militaire goederen. Investeringen worden binnen Defensie onderverdeeld in de volgende onderdelen:

 • Groot materieel (Groot)
 • Infrastructuur (Infra)
 • Informatievoorziening (IV)
 • en Overige investeringen (Overig)

Groot materieel

Het onderdeel groot materieel is weer onderverdeeld in:

 • Land: Groot materieel voor de landmacht. Bijvoorbeeld de Boxer of de Bushmaster)
 • Zee: Groot materieel voor de marine. Bijvoorbeeld de Joint Support Ship (JSS) of patrouilleschepen)
 • Lucht: Groot materieel voor de luchtmacht. Bijvoorbeeld een helikopter of een F16)
 • Operationele IT: Bijvoorbeeld aankoop van een satellietcommunicatiesysteem.
 • Defensie breed: Niet specifiek voor een defensieonderdeel. Bijvoorbeeld aanschaf van auto’s of afstoting van overtollig groot materieel.

Infrastructuur

Hierbij kan men denken aan investeringen in bijvoorbeeld (bedrijfs)panden, inrichting, herhuisvesting of brandveiligheid. Het onderdeel infrastructuur kent geen verdere onderverdeling.

Informatievoorziening

Hierbij gaat het om investeringen in informatievoorziening zoals IT-applicaties en andere ICT projecten.

Overige investeringen

Hieronder vallen bijdrage aan NAVO investeringen en investeringen in wetenschappelijk onderzoek.

Exploitatie

De exploitatie-uitgaven zijn de 'lopende uitgaven' van het ministerie. De exploitatie kan worden onderverdeeld naar:

 • Gereedstelling & Instandhouding
 • Huisvesting & Infrastructuur
 • en Overige exploitatie (Overig)

Gereedstelling & Instandhouding

Dit onderdeel is opgesplitst in Gereedstelling en Instandhouding. Gereedstelling zijn met name kosten om materieel gebruiksklaar te maken en bevat:

 • BOSCO: Uitgaven aan brandstof, Olie, Smeermiddelen, Chemicaliën en overige bedrijfsstoffen.
 • Civiele taken: kosten voor civiele activiteiten (voeding, materieel, personeel).
 • Crisisbeheersing: Nederlandse bijdrage aan gezamenlijke NAVO of EU crisisbeheersingsoperaties.
 • Munitie: Uitgaven aan (oefen)munitie.
 • Operationeel: Kosten voor verschillende operationele zaken zoals huur van schepen, huur van ligplaatsen in haven en trainingskosten.
 • Voeding: Uitgaven aan bijvoorbeeld voeding tijdens oefeningen.

Instandhouding gaat om de materiele instandhouding van voornamelijk wapensystemen en bevat:

 • Landwapens: Instandhouding/gebruik van wapensystemen van de landmacht.
 • Luchtwapens: Instandhouding/gebruik van wapensystemen van de luchtmacht.
 • Zeewapens: Instandhouding/ gebruik van wapensystemen van de marine.
 • Overig: Onderhoud (wapen)systemen niet specifiek voor één defensieonderdeel.

Huisvesting & Infrastructuur

Dit onderdeel is onderverdeeld in:

 • Gebruik: Kosten voor bijvoorbeeld facilitaire diensten of verhuizingen.
 • Onderhoud: Kosten voor planbaar en niet-planbaar onderhoud.
 • Publieke Private Samenwerking (PPS): Kosten bij bouw projecten waarbij samengewerkt wordt met bedrijven.
 • Overig: Kosten voor bijvoorbeeld schoonmaakdiensten en externe hotel- en vergaderaccommodaties.

Overige exploitatie

 • Informatievoorziening: Kosten voor bijvoorbeeld IT-middelen en telecommunicatie. 
 • Werkplekdienst: Kosten voor ICT-diensten.
 • Overig: Kosten aan bijvoorbeeld dienstreizen, kleding/uitrusting, catering, kantoorartikelen en andere niet (wapen)systeem gebonden artikelen, opleidingen en schadevergoedingen.