Auteur: Jaap Walhout, Lisa van der Storm, Bertina Ransijn
Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Basisonderwijs - Gemeenten

3. Analyse omgevingskenmerken en imputatie

In dit hoofdstuk bekijken we de relatieve frequentie van de voor het berekenen van de onderwijsscores gebruikte omgevingskenmerken, alsmede gegevens over hoe vaak onderwijsscores geïmputeerd zijn.

3.1 Opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van ouders is een belangrijk kenmerk voor het berekenen van de onderwijsscores. Voor het opleidingsniveau wordt gebruikgemaakt van bestaande onderwijsregistraties zoals die in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS aanwezig zijn.

De onderwijsregistratie in het SSB is echter incompleet voor een deel van de Nederlandse bevolking. Het opleidingsniveau is vaker onbekend voor oudere mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen die (een deel van) hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd. De onbekende opleidingsniveaus worden alsnog bepaald met specifieke statistische methoden; dit wordt ook wel imputatie genoemd. Bij het imputeren wordt gebruikgemaakt van andere kenmerken die wel bekend zijn uit registraties en die samenhangen met het opleidingsniveau van een persoon, zoals het inkomen en (indien bekend) het opleidingsniveau van de partner. Op basis van een aantal kenmerken, waaronder opleidingsniveau partner, inkomen, stedelijkheid en herkomst, wordt een voorspelling gemaakt van de onbekende opleidingsniveaus. Op individueel niveau zal deze voorspelling uiteraard niet altijd kloppen, maar gemiddeld over grotere groepen mensen geven de imputaties een betrouwbare schatting van de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

De figuren 3.1.1 en 3.1.2 geven de relatieve frequentie weer van de opleidingsniveaus van ouders uitgesplitst naar jaar. De verdeling van het opleidingsniveau wordt getoond van boven, het hoogste opleidingsniveau (Hbo-, wo-master, doctor), naar beneden, het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs). De figuur laat zien dat ouders, vooral moeders, in de loop der jaren vaker hoger opgeleid zijn en minder vaak mbo-4 opgeleid zijn. Veranderingen in het opleidingsniveau kunnen worden veroorzaakt doordat de vulling van opleidingsniveaus van ouders over de tijd beter wordt. Veranderingen in de vulling kunnen vervolgens resulteren in net iets andere geïmputeerde opleidingsniveaus. De aandelen van vaders en moeders met opleidingsniveau onbekend zijn iets toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Hier liggen twee mogelijke oorzaken aan ten grondslag. Eén daarvan is dat er nieuwkomers, zoals Oekraïense vluchtelingen, naar Nederland zijn gekomen. Van deze personen hebben we vaak (nog) niet alle achtergrondkenmerken tot onze beschikking. De tweede mogelijke verklaring is de verschuiving van het peilmoment (zoals beschreven in paragraaf 2.3). De registerbestanden die het CBS gebruikt om de koppeling te kunnen maken tussen de leerling en de ouder zijn daardoor verder uit elkaar komen te liggen.

3.1.1 Opleidingsniveau vader
Opleidingsniveau vader2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Onbekend omdat deze ouder onbekend is, of het kind niet voorkomt in de BRP5,15,15,46,3
Hbo-, wo-master, doctor14,414,814,714,7
Hbo-, wo-bachelor2323,323,223,2
Havo, vwo5,75,75,75,5
Mbo419,418,818,718,1
Mbo2 en mbo317,417,517,417,6
Vmbo-g/t, avo onderbouw2222,1
Vmbo-b/k, mbo17,37,17,17
Basisonderwijs5,75,75,75,6

3.1.2 Opleidingsniveau moeder
Opleidingsniveau moeder2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Onbekend omdat deze ouder onbekend is, of het kind niet voorkomt in de BRP1,21,31,62,6
Hbo-, wo-master, doctor16,917,317,317,5
Hbo-, wo-bachelor28,228,228,228,2
Havo, vwo4,64,64,54,4
Mbo419,519,219,218,8
Mbo2 en mbo315,1151514,9
Vmbo-g/t, avo onderbouw2,42,32,32,2
Vmbo-b/k, mbo16,25,85,75,6
Basisonderwijs5,96,36,25,8

3.2 Herkomst

De figuren 3.2.1 en 3.2.2 tonen de relatieve frequentie van de herkomstcategorie uitgesplitst naar jaar. Hierbij krijgt een kind waarvan één van de ouders als herkomst Nederland heeft, ook Nederland als herkomst. Het aandeel kinderen met “Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns-Amerika” als herkomst is de afgelopen jaren geleidelijk is gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van kinderen vanuit Syrië en de instroom van kennismigranten uit onder meer India. Ook het aandeel kinderen uit “Nieuwe EU-landen en economieën in transitie” is gestegen. Mogelijke verklaring hiervoor is de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze stijgingen gingen vooral ten koste van het aandeel kinderen met een Nederlandse herkomst. De aandelen kinderen in de overige herkomstcategorieën bleven grofweg gelijk over de tijd.

3.2.1 Herkomst
Herkomst2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Nederland77,77776,875,4
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,71,81,81,8
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,933,14
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,51,51,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,96,36,46,9
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,52,52,52,5
Turkije3,23,23,33,3
Onbekend0,30,20,20,3

3.2.2 Herkomst (zonder Nederland)
Herkomst2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,71,81,81,8
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,933,14
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,51,51,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,96,36,46,9
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,52,52,52,5
Turkije3,23,23,33,3
Onbekend0,30,20,20,3

3.3 Verblijfsduur van de moeder 

Figuur 3.3.1 geeft de relatieve frequentie van de verblijfsduur van de moeder van het kind uitgesplitst naar jaar weer. Het aandeel moeders met een verblijfsduur van 0 tot 5 jaar en 5 tot 10 jaar is licht toegenomen. Hierdoor is het aandeel moeders met een verblijfsduur langer dan 10 jaar gedaald.

3.3.1 Verblijfsduur moeder
Verblijfsduur moeder2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
>10jr89,789,389,388
5-10jr4,85,35,56
0-5jr5,55,45,26

3.4 Ouders in de schuldsanering

Figuur 3.4.1 toont het percentage leerlingen met ouders in de schuldsanering uitgesplitst naar jaar. Het aandeel kinderen met ouders in de schuldsanering is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt waarschijnlijk doordat het economisch de laatste jaren tot aan de coronacrisis steeds beter ging en de werkloosheid steeds verder is gedaald. De lage werkloosheid tijdens de coronacrisis heeft er mogelijk voor gezorgd dat de daling ook in de jaren van de coronacrisis door heeft kunnen zetten, daarbovenop kan het lang duren voordat dergelijke veranderingen zich manifesteren in de cijfers.

3.4.1 Leerlingen met ouders in de schuldsanering
Leerlingen met ouders in de schuldsanering2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
0,60,40,40,3

3.5 Gemiddeld opleidingsniveau van moeders op school

Figuur 3.5.1 laat de relatieve frequentie zien van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school uitgesplitst naar jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school is de laatste jaren gestegen. Dit is in lijn met de eerdere geconstateerde stijging van het opleidingsniveau van moeders.

3.5.1 Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school
Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school2020 (Dichtheid)2021 (Dichtheid)2022 (Dichtheid)2023 (Dichtheid)
00,004020,0003800,00501
0,01076320939334640,004430,000300,00529
0,02152641878669280,00480,000230,000010,00544
0,03228962818003910,005120,000170,000020,00547
0,04305283757338550,005370,000140,000040,00539
0,05381604696673190,005540,000130,000070,00519
0,06457925636007830,005640,000140,000120,00493
0,07534246575342470,005660,000190,00020,00461
0,0861056751467710,005630,000270,000330,00427
0,09686888454011740,005530,000410,000520,00394
0,1076320939334640,00540,000610,000790,00366
0,118395303326810,005250,000890,001160,00344
0,1291585127201570,005090,001270,001660,0033
0,1399217221135030,004960,001740,002290,00326
0,1506849315068490,004890,002340,003040,00331
0,1614481409001960,004910,003040,003890,00348
0,1722113502935420,005060,003850,004820,00374
0,1829745596868880,005380,004720,005780,00409
0,1937377690802350,005880,005640,006720,00452
0,2045009784735810,006550,006570,00760,00499
0,2152641878669280,007390,007450,008370,00548
0,2260273972602740,008340,008260,0090,00597
0,236790606653620,009330,008950,009490,00641
0,2475538160469670,01030,009490,009840,00678
0,2583170254403130,011160,009850,010050,00708
0,269080234833660,011830,010040,010160,00727
0,2798434442270060,012260,010040,01020,00736
0,2906066536203520,012430,009860,01020,00734
0,3013698630136990,012340,009530,010190,00723
0,3121330724070450,012010,009080,010190,00702
0,3228962818003910,011490,008540,010220,00675
0,3336594911937380,010840,007960,010290,00643
0,3444227005870840,010130,007360,010390,00608
0,3551859099804310,009420,006790,010510,00573
0,3659491193737770,008780,006270,010640,00541
0,3767123287671230,008250,005840,010740,00514
0,387475538160470,00790,005530,010780,00492
0,3982387475538160,007740,005350,010730,00477
0,4090019569471620,00780,005310,010550,00469
0,4197651663405090,008080,005410,010230,00466
0,4305283757338550,008580,005610,009780,00469
0,4412915851272020,009280,00590,009230,00475
0,4520547945205480,010170,006230,008640,00483
0,4628180039138940,011240,006540,008030,00491
0,4735812133072410,012480,006820,007480,00499
0,4843444227005870,013840,007060,007040,00507
0,4951076320939330,015290,007250,006750,00514
0,505870841487280,016780,007430,006660,00521
0,5166340508806260,018240,007620,006810,00531
0,5273972602739730,019610,007860,007230,00545
0,5381604696673190,020840,008180,007930,00567
0,5489236790606650,021870,00860,008910,00597
0,5596868884540120,022640,009130,010180,00637
0,5704500978473580,023170,009780,011690,00689
0,5812133072407040,023450,010540,013360,00751
0,5919765166340510,023520,011390,015130,00823
0,6027397260273970,02340,012310,016880,00902
0,6135029354207440,023140,013270,018520,00985
0,624266144814090,022770,014270,019950,0107
0,6350293542074360,022330,015260,021090,01154
0,6457925636007830,021890,016240,021910,01237
0,6565557729941290,021470,017170,02240,01317
0,6673189823874750,021140,018050,02260,01395
0,6780821917808220,020960,018870,022570,01471
0,6888454011741680,020990,019650,022420,01546
0,6996086105675150,02130,02040,022250,01619
0,7103718199608610,0220,021180,022180,01691
0,7211350293542070,023120,022010,022270,0176
0,7318982387475540,024710,022970,022570,01826
0,74266144814090,026760,024060,023080,01887
0,7534246575342460,029230,025310,023770,01944
0,7641878669275930,032010,026670,024580,01999
0,7749510763209390,034960,028110,025430,02055
0,7857142857142860,037890,029530,026230,02117
0,7964774951076320,040550,030840,026870,0219
0,8072407045009780,042740,031960,027280,02278
0,8180039138943250,044250,032790,027370,02384
0,8287671232876710,044930,033280,027130,02511
0,8395303326810180,044720,033410,026570,02656
0,8502935420743640,043620,033190,025730,02815
0,861056751467710,041790,032670,024740,02981
0,8718199608610570,039480,031950,023770,03145
0,8825831702544030,036970,031170,022950,03297
0,8933463796477490,034550,030470,022450,03423
0,9041095890410960,032470,029970,022380,03518
0,9148727984344420,030960,02980,022830,03579
0,9256360078277890,030160,030040,023840,03605
0,9363992172211350,030140,030750,025380,03602
0,9471624266144810,030920,031940,027380,0358
0,9579256360078280,03240,033590,029710,0355
0,9686888454011740,03450,035610,032190,03528
0,979452054794520,037060,03790,034660,03527
0,9902152641878670,039960,040330,036940,03563
1,000978473581210,043060,042760,038880,03647
1,011741682974560,046210,045040,040450,03789
1,022504892367910,049340,047060,041680,03995
1,033268101761250,052370,048740,042670,04261
1,04403131115460,055230,050070,043580,04576
1,054794520547950,057890,051070,044560,04925
1,065557729941290,060310,051770,045760,05292
1,076320939334640,062460,052240,047280,05655
1,087084148727980,064320,052570,049150,05996
1,097847358121330,065890,052830,051340,06295
1,108610567514680,067170,053110,053740,06538
1,119373776908020,068150,05350,056250,06716
1,130136986301370,068830,054060,058750,06825
1,140900195694720,069240,054880,061140,06869
1,151663405088060,06940,056020,063420,06856
1,162426614481410,069390,057540,065640,06802
1,173189823874760,069310,059450,067890,06728
1,18395303326810,069260,061690,070270,06651
1,194716242661450,069370,064160,072860,06586
1,205479452054790,069780,066740,075660,06544
1,216242661448140,070590,069270,078630,06529
1,227005870841490,071860,07160,081640,06544
1,237769080234830,073620,073590,084530,06585
1,248532289628180,075850,075170,087130,06647
1,259295499021530,078450,076310,089270,06724
1,270058708414870,081320,077040,090860,06808
1,280821917808220,084340,077480,091890,06895
1,291585127201570,087390,077780,092430,06987
1,302348336594910,090370,078140,09270,07085
1,313111545988260,093250,078810,092990,07196
1,32387475538160,095990,079970,093550,07326
1,334637964774950,09860,08180,094640,07482
1,34540117416830,101080,08440,096410,07669
1,356164383561640,103460,087820,098960,07893
1,366927592954990,105740,092050,102240,08153
1,377690802348340,107940,096990,106130,0845
1,388454011741680,110070,102480,11040,08784
1,399217221135030,112130,108280,114780,09152
1,409980430528380,114140,114150,118970,09554
1,420743639921720,116080,119830,122730,09988
1,431506849315070,117960,125090,125820,10454
1,442270058708410,119760,129740,128080,10947
1,453033268101760,121490,133630,129540,11463
1,463796477495110,123130,136740,130280,11995
1,474559686888450,124680,139160,130420,12534
1,48532289628180,126130,140950,130120,13071
1,496086105675150,127480,142230,129570,13595
1,506849315068490,128710,143090,128950,14095
1,517612524461840,129790,143640,128440,14562
1,528375733855190,130710,143950,128190,14987
1,539138943248530,131440,14410,128340,15366
1,549902152641880,131990,144140,128980,15697
1,560665362035220,132380,144140,130120,15975
1,571428571428570,132690,144130,131740,16209
1,582191780821920,133030,144140,133690,16401
1,592954990215260,133550,144180,135750,16555
1,603718199608610,134390,144190,137610,16676
1,614481409001960,135640,144110,138970,16766
1,62524461839530,137370,143870,139570,1683
1,636007827788650,139580,14340,139210,16871
1,6467710371820,142250,142690,137850,16895
1,657534246575340,145320,141750,135580,16906
1,668297455968690,148750,140690,132650,16911
1,679060665362040,152530,139620,129470,16917
1,689823874755380,15670,138740,126540,16932
1,700587084148730,161360,138260,124430,1696
1,711350293542070,166640,138390,123680,17005
1,722113502935420,172680,139360,124780,17068
1,732876712328770,179610,141370,128220,17147
1,743639921722110,187370,144710,134040,1724
1,754403131115460,195780,149470,142120,17346
1,765166340508810,20460,15570,152210,17461
1,775929549902150,213450,16340,163950,17585
1,78669275929550,221950,172470,176840,17721
1,797455968688850,22970,182690,190360,17874
1,808219178082190,236330,193740,203950,18051
1,818982387475540,241580,205180,217070,18263
1,829745596868880,245310,216550,229260,18529
1,840508806262230,247520,227360,24010,18859
1,851272015655580,248390,237150,249260,19266
1,862035225048920,248210,245610,256510,19759
1,872798434442270,247440,252560,261690,20345
1,883561643835620,246650,257960,264690,21023
1,894324853228960,246430,261960,265740,21785
1,905088062622310,247220,264990,265060,22618
1,915851272015660,249340,267390,262930,235
1,9266144814090,252910,269460,259740,24406
1,937377690802350,257880,271450,255930,25307
1,948140900195690,263980,273440,251980,26177
1,958904109589040,270840,27540,248390,26983
1,969667318982390,277980,277180,245640,27711
1,980430528375730,284920,278570,244140,28356
1,991193737769080,291240,279310,244190,28917
2,001956947162430,296610,279180,245980,29401
2,012720156555770,300870,278050,249560,29817
2,023483365949120,303930,275860,254870,30175
2,034246575342470,305920,272630,26160,30483
2,045009784735810,307080,268670,269290,30744
2,055772994129160,307670,264340,277460,30956
2,06653620352250,307940,260030,28560,31114
2,077299412915850,308150,256210,293210,31211
2,08806262230920,308560,253290,299840,31239
2,098825831702540,309360,251650,305150,31198
2,109589041095890,31070,251590,308940,31102
2,120352250489240,312680,253240,311190,30968
2,131115459882580,315330,256650,312090,30821
2,141878669275930,318630,26170,311960,3069
2,152641878669280,322470,268180,311270,30604
2,163405088062620,326760,275790,310540,30588
2,174168297455970,331350,284230,310350,30662
2,184931506849320,336050,293130,311090,30835
2,195694716242660,340710,302130,312990,31109
2,206457925636010,345180,310980,316070,31474
2,217221135029350,349320,319470,320230,31909
2,22798434442270,353010,327450,325210,32389
2,238747553816050,356150,334810,330710,32872
2,249510763209390,358670,34150,33640,33326
2,260273972602740,360540,34750,342020,33718
2,271037181996090,361810,352810,347420,34025
2,281800391389430,362560,357490,352580,3423
2,292563600782780,362960,361590,357550,3433
2,303326810176130,363220,365180,362490,34334
2,314090019569470,363620,368340,367570,34265
2,324853228962820,364490,371120,372910,34155
2,335616438356160,366110,373640,37850,34041
2,346379647749510,368740,376020,384220,33967
2,357142857142860,372570,37840,389910,33977
2,36790606653620,377680,380950,395350,341
2,378669275929550,384080,383850,400350,34349
2,38943248532290,391610,38730,404790,34723
2,400195694716240,400040,391450,408640,35215
2,410958904109590,408990,396360,411930,35804
2,421722113502940,418060,401990,414790,36467
2,432485322896280,426770,408120,417370,37178
2,443248532289630,434720,414390,41980,37912
2,454011741682970,441570,420320,422130,38647
2,464774951076320,447020,425290,424360,39367
2,475538160469670,451090,428690,426360,40062
2,486301369863010,453960,430190,427980,40727
2,497064579256360,45590,429660,429060,41363
2,507827788649710,457270,427220,429520,4198
2,518590998043050,458490,423270,429370,42589
2,52935420743640,459970,418410,428740,43201
2,540117416829750,462070,413350,427880,43823
2,550880626223090,465070,40880,427110,44462
2,561643835616440,46910,405390,426760,45116
2,572407045009780,474130,403540,427140,45777
2,583170254403130,479960,403440,428440,46429
2,593933463796480,486220,405050,430770,4705
2,604696673189820,492370,408130,434110,47616
2,615459882583170,497710,412390,438410,48099
2,626223091976520,501690,417380,443420,48463
2,636986301369860,503850,422870,449020,48698
2,647749510763210,503970,42880,455120,48797
2,658512720156560,502070,435260,461680,48763
2,66927592954990,498420,44240,468680,48607
2,680039138943250,493580,450410,476070,48356
2,690802348336590,488250,459390,483770,48041
2,701565557729940,483250,469280,491610,47702
2,712328767123290,479380,479810,499340,47381
2,723091976516630,477310,490510,506630,47119
2,733855185909980,477530,500730,513130,46952
2,744618395303330,480280,509780,51850,46904
2,755381604696670,485610,516880,522380,46992
2,766144814090020,493190,52150,524540,47206
2,776908023483370,502440,523540,524990,47509
2,787671232876710,512780,523080,523720,47863
2,798434442270060,523590,520470,520810,4822
2,80919765166340,534230,51620,516410,48531
2,819960861056750,544060,510870,510680,48752
2,83072407045010,552490,505050,503870,48849
2,841487279843440,558980,499250,496270,48802
2,852250489236790,563070,493810,488180,48601
2,863013698630140,564490,488930,479960,48253
2,873776908023480,563130,484610,471980,47774
2,884540117416830,559110,480730,464570,47188
2,895303326810180,552750,477090,458030,46522
2,906066536203520,544490,473420,452680,45818
2,916829745596870,535120,469490,448560,45106
2,927592954990220,525220,465180,445690,44414
2,938356164383560,515270,460460,444040,43765
2,949119373776910,505550,45540,443520,43176
2,959882583170250,496130,450130,444060,42663
2,97064579256360,486950,444870,445570,42234
2,981409001956950,477830,439850,448010,41892
2,992172211350290,468570,435340,451310,41637
3,002935420743640,459020,43160,455430,41467
3,013698630136990,449160,428860,460330,41374
3,024461839530330,439090,427340,465910,41355
3,035225048923680,429110,427190,472090,41396
3,045988258317030,419630,428590,478750,41487
3,056751467710370,411190,431550,485710,41619
3,067514677103720,404190,435960,49280,41783
3,078277886497060,398960,441710,499830,41974
3,089041095890410,395660,448620,506620,42186
3,099804305283760,394340,45650,512970,42413
3,11056751467710,394860,465080,518660,42653
3,121330724070450,396930,474070,523460,42902
3,13209393346380,400180,48310,527130,43156
3,142857142857140,404150,491720,529440,43412
3,153620352250490,408390,499450,53020,43663
3,164383561643840,412450,505740,529280,43904
3,175146771037180,4160,510040,526630,4413
3,185909980430530,41880,511840,522280,44337
3,196673189823870,420710,510630,516290,44523
3,207436399217220,421770,506550,508920,4469
3,218199608610570,422120,499820,500430,4484
3,228962818003910,421860,49090,491090,44978
3,239726027397260,421060,480430,481130,45108
3,250489236790610,419710,469130,470840,45237
3,261252446183950,417730,45770,460470,45366
3,27201565557730,414940,44670,450320,45494
3,282778864970650,411160,436540,440660,45614
3,293542074363990,40620,427390,431720,45711
3,304305283757340,399940,419250,423690,45768
3,315068493150680,392310,411970,416640,45762
3,325831702544030,383390,405360,410560,4567
3,336594911937380,373310,399260,405330,45467
3,347358121330720,362280,393590,400820,45132
3,358121330724070,35070,388340,396760,44648
3,368884540117420,338910,383620,392940,44001
3,379647749510760,327280,379480,389220,43187
3,390410958904110,316160,375950,385460,42208
3,401174168297460,305910,372940,381530,41076
3,41193737769080,296850,370230,377290,39811
3,422700587084150,289270,367520,372570,38441
3,433463796477490,283360,364450,36720,37015
3,444227005870840,279240,360660,3610,35584
3,454990215264190,276890,355920,353850,34202
3,465753424657530,27620,350090,345710,32921
3,476516634050880,27690,343220,336650,31789
3,487279843444230,278660,33550,326850,30845
3,498043052837570,281040,327350,316660,30121
3,508806262230920,283560,31910,30650,29633
3,519569471624270,285870,311040,296770,29383
3,530332681017610,287710,303390,28780,2936
3,541095890410960,288970,296260,279840,29541
3,551859099804310,289630,289670,273020,29892
3,562622309197650,28980,28360,267340,30372
3,5733855185910,289650,277970,262710,30914
3,584148727984340,289360,272730,258980,31463
3,594911937377690,289060,267820,255940,31962
3,605675146771040,288820,26320,253390,32357
3,616438356164380,288610,258830,251180,32598
3,627201565557730,288280,254670,249180,32645
3,637964774951080,28760,250670,247320,3247
3,648727984344420,28630,246770,245530,32061
3,659491193737770,284190,242940,243720,31422
3,670254403131120,281120,239150,24180,30574
3,681017612524460,277010,235410,239650,29556
3,691780821917810,271850,231760,237110,28414
3,702544031311150,265720,228240,234060,27221
3,71330724070450,258720,224910,230440,26037
3,724070450097850,251050,221840,226240,24914
3,734833659491190,242940,219070,221590,23893
3,745596868884540,234680,216660,21670,22998
3,756360078277890,226570,214640,211840,22241
3,767123287671230,218970,212990,207340,2162
3,777886497064580,21220,211660,203520,21122
3,788649706457930,206620,210530,200650,20728
3,799412915851270,20230,209450,198790,20415
3,810176125244620,199230,208290,19790,20161
3,820939334637960,197310,206950,197880,19952
3,831702544031310,196320,205390,19850,19773
3,842465753424660,196010,203660,199560,19616
3,8532289628180,196110,201860,20080,19476
3,863992172211350,19640,200170,2020,19351
3,87475538160470,196690,198730,202990,19234
3,885518590998040,196880,197660,203630,19118
3,896281800391390,19690,197020,203830,18992
3,907045009784740,196720,196760,203560,18842
3,917808219178080,196280,196740,202790,18653
3,928571428571430,195480,196790,201540,1841
3,939334637964770,194150,196750,199870,18103
3,950097847358120,192130,196560,197830,17729
3,960861056751470,189230,196230,195470,17289
3,971624266144810,185320,195860,192840,16805
3,982387475538160,18030,195580,189960,16302
3,993150684931510,174230,195520,186840,15808
4,003913894324850,167250,195730,183490,15353
4,01467710371820,159630,196210,179910,1496
4,025440313111550,151760,196830,176080,14646
4,036203522504890,144050,197360,171950,14418
4,046966731898240,136930,197510,167490,14271
4,057729941291590,130760,196920,162620,14192
4,068493150684930,12580,195250,15730,1416
4,079256360078280,122240,192330,151470,14149
4,090019569471620,119940,188080,145170,14131
4,100782778864970,118690,182540,138510,14083
4,111545988258320,118230,175860,131670,13993
4,122309197651660,118320,168290,124890,13857
4,133072407045010,118790,160150,118450,13682
4,143835616438360,119540,151780,112670,13478
4,15459882583170,120570,143540,107840,13263
4,165362035225050,121970,135750,104190,13053
4,176125244618390,123830,128670,101890,12868
4,186888454011740,126230,122470,100980,1272
4,197651663405090,129150,117260,101380,12621
4,208414872798430,132470,11310,102910,12579
4,219178082191780,135910,109820,105290,12596
4,229941291585130,139050,107280,108120,12679
4,240704500978470,141470,105330,110950,12821
4,251467710371820,142830,103820,113410,1302
4,262230919765170,142950,102670,115220,13271
4,272994129158510,141810,101810,116170,13567
4,283757338551860,139580,101270,116210,13895
4,294520547945210,136610,101090,115420,14239
4,305283757338550,133330,101380,114020,14579
4,31604696673190,130190,10220,11230,1489
4,326810176125240,127570,103650,110610,15149
4,337573385518590,125720,105740,109260,15331
4,348336594911940,124720,108460,108510,15415
4,359099804305280,124460,111680,108450,15376
4,369863013698630,124680,115180,109060,15213
4,380626223091980,124990,118680,110060,14928
4,391389432485320,125040,121870,11110,14531
4,402152641878670,124560,124450,111770,14037
4,412915851272020,123430,126130,111720,13465
4,423679060665360,12160,126660,110670,12842
4,434442270058710,119160,125910,108470,12192
4,445205479452050,116220,123860,105110,11542
4,45596868884540,112910,120580,10070,10914
4,466731898238750,109320,116260,095480,10326
4,477495107632090,105490,111140,089740,09788
4,488258317025440,101420,10550,083810,09307
4,499021526418790,097070,099620,0780,08875
4,509784735812130,092420,093780,072590,08478
4,520547945205480,087440,088150,06780,08102
4,531311154598830,082170,082870,063680,07731
4,542074363992170,076690,078010,060230,07356
4,552837573385520,07110,073610,057370,0697
4,563600782778860,065480,069680,055010,06573
4,574363992172210,059910,066210,053030,06173
4,585127201565560,054470,063170,051340,0578
4,59589041095890,049220,06050,049910,0541
4,606653620352250,044220,058160,048740,05082
4,61741682974560,039510,056090,047880,04815
4,628180039138940,035180,054270,047380,04634
4,638943248532290,03130,052680,047310,04545
4,649706457925640,027960,051390,047710,04555
4,660469667318980,025270,050450,048580,04666
4,671232876712330,023350,049950,049830,04874
4,681996086105680,02220,049980,051350,05168
4,692759295499020,021840,050610,053050,05534
4,703522504892370,022240,051860,054840,05953
4,714285714285710,023350,05370,056720,06405
4,725048923679060,02510,056050,058690,06869
4,735812133072410,027380,058770,060830,07328
4,746575342465750,03010,061680,063180,07766
4,75733855185910,033150,064610,065780,08169
4,768101761252450,036430,067380,06860,08534
4,778864970645790,039830,069860,071530,08858
4,789628180039140,043250,07190,074420,09141
4,800391389432480,046580,073510,077040,09384
4,811154598825830,049680,074690,079120,09581
4,821917808219180,052420,075450,08050,09729
4,832681017612520,054690,075850,081110,09818
4,843444227005870,05640,075930,0810,09837
4,854207436399220,057490,075740,080290,09774
4,864970645792560,057930,075330,079190,09618
4,875733855185910,057760,074770,077950,09365
4,886497064579260,057040,074140,07680,09011
4,89726027397260,055880,073550,075890,08562
4,908023483365950,05440,073080,07530,08044
4,91878669275930,052750,072830,074970,07481
4,929549902152640,051070,072840,074760,06901
4,940313111545990,049470,073110,074430,06334
4,951076320939330,048070,073520,07370,05808
4,961839530332680,046950,073930,072290,05345
4,972602739726030,046120,074150,070080,04961
4,983365949119370,045580,073990,067070,04665
4,994129158512720,04530,073290,063380,0446
5,004892367906070,045220,071980,059220,04342
5,015655577299410,045260,070040,054880,04301
5,026418786692760,045340,067560,050670,04333
5,037181996086110,045370,064670,046870,0442
5,047945205479450,045230,061570,043710,04554
5,05870841487280,044870,058440,041320,04728
5,069471624266140,04420,055450,03980,04936
5,080234833659490,043210,052760,039140,05172
5,090998043052840,041910,05040,03930,05431
5,101761252446180,040320,048380,040210,05704
5,112524461839530,038550,046680,041740,05981
5,123287671232880,03670,045260,043710,06248
5,134050880626220,034890,044110,045940,06491
5,144814090019570,03320,043190,048240,06694
5,155577299412920,031680,042490,050380,0684
5,166340508806260,030330,042020,052150,06915
5,177103718199610,029160,041770,053330,06915
5,187866927592950,028120,041740,053770,0684
5,19863013698630,027170,041920,053370,06693
5,209393346379650,026270,042280,052110,06481
5,220156555772990,025420,04280,050070,06215
5,230919765166340,024630,043410,04740,05908
5,241682974559690,023940,044040,044310,05572
5,252446183953030,023430,044610,041090,0522
5,263209393346380,023120,045050,0380,04862
5,273972602739730,023040,045270,035250,04509
5,284735812133070,023170,045240,032960,04166
5,295499021526420,023490,044920,031170,03841
5,306262230919760,023920,044320,029860,03535
5,317025440313110,024380,043510,028930,03249
5,327788649706460,024780,042550,028210,02982
5,33855185909980,025020,04150,027570,02733
5,349315068493150,025020,040440,026850,02499
5,36007827788650,024730,039390,025940,02278
5,370841487279840,02410,038350,024760,02067
5,381604696673190,023130,037260,023320,01865
5,392367906066540,021840,036080,021640,01672
5,403131115459880,020280,034760,019770,01489
5,413894324853230,018570,033280,017820,01317
5,424657534246570,01680,031640,015860,01161
5,435420743639920,015060,029890,013930,01026
5,446183953033270,013430,028060,012090,00915
5,456947162426610,011950,026230,010350,0083
5,467710371819960,010660,024430,008740,00773
5,478473581213310,009550,022710,007270,00743
5,489236790606650,008630,021070,005930,00737
5,50,007860,01950,004750,00751

3.6 Imputatie van de onderwijsscore

Indien niet alle omgevingskenmerken van leerlingen bekend zijn kunnen we niet direct een onderwijsscore vaststellen. Vaak ontbreken omgevingskenmerken doordat één of beide ouders niet geregistreerd staan in het Basisregistratie Personen (BRP). Ook kan een leerling een asielstatus hebben of zelf niet geregistreerd staan in het BRP. In deze gevallen wordt de onderwijsscore geïmputeerd. Figuur 3.6.1 toont voor de geïmputeerde onderwijsscores de relatieve frequentie van de methode van imputatie uitgesplitst naar jaar. De methode van imputatie hangt af van welke gegevens ontbreken. Voorgaande jaren was ongeveer zeven procent van de onderwijsscores geïmputeerd. Dit jaar is dit iets toegenomen naar ongeveer acht procent van de onderwijsscores. Deze toename is deels te verklaren doordat er meer kinderen zijn waarvan beide ouders onbekend zijn. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de peildata van de registerbestanden die het CBS gebruikt om de koppeling te kunnen maken tussen de leerling en de ouder verder uit elkaar zijn komen te liggen. 

3.6.1 Methode van imputatie onderwijsscores
Methode van imputatie onderwijsscores2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
Score kind geïmputeerd, want moeder is onbekend2,62,62,52,1
Score kind geïmputeerd, want vader is onbekend57,656,15445,9
Score kind geïmputeerd, want beide ouders zijn onbekend9,410,813,522,7
Score kind geïmputeerd, want kind in COA- of IND-bestand27,228,227,426,5
Score kind geïmputeerd, want NOAT kind niet in BRP3,22,42,62,8

3.7 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per gemeente

Figuur 3.7.1 laat de relatieve frequentie van het percentage geïmputeerde onderwijsscores per gemeente uitgesplitst naar jaar zien. Het percentage geïmputeerde scores per gemeente is gestegen in 2023 ten opzichte van voorgaande jaren. Met name het aandeel gemeenten waarvan 5 tot 10 procent van de leerlingen een geïmputeerde score heeft.. De categorie 2,5 tot 5 procent en iets minder mate de categorie 1 tot 2,5 procent neemt juist af. Dit komt enerzijds door een stijging van het aantal leerlingen met een asielstatus en anderzijds door een stijging van het aantal leerlingen waarvan beide ouders onbekend zijn. Dit laatste wordt veroorzaakt door de verschuiving van het peilmoment en de instroom van leerlingen uit Oekraïne.

3.7.1 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per gemeente
Percentage geïmputeerde onderwijsscores per gemeente2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
10 tot 20%5,46,5710,8
5 tot 10%37,737,241,259,1
2,5 tot 5%54,153,449,328,4
1 tot 2,5%2,52,62,31,2
minder dan 1%0,3000,6
0%00,30,30

3.8 Asielstatus

Voor leerlingen die zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning3) hebben gekregen (hierna: leerlingen met een asielstatus) zijn de omgevingskenmerken vaak onbekend. Omdat hier het risico op onderwijsachterstand groot is, wordt voor al deze leerlingen een vaste onderwijsscore gebruikt: het gemiddelde van de scores van de 15 procent laagst scorende leerlingen. Leerlingen met een asielstatus dragen hierdoor sterk bij aan hoge achterstandsscores. 

Figuur 3.8.1 laat zien dat het aandeel leerlingen met een asielstatus afgelopen jaren is toegenomen. Dit is in lijn met een instroom van leerlingen vanuit met name Syrië. 

3.8.1 Leerlingen met een asielstatus
Leerlingen met een asielstatus2020 (%)2021 (%)2022 (%)2023 (%)
1,831,91,912,09