Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:overlevingstafels
5 resultaten voor keyword:overlevingstafels

Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022

In dit rapport worden de sterfte en doodsoorzaken in kaart gebracht voor de periode 2020 tot en met 2022. De oversterfte in 2020 – 2022 hangt grotendeels samen met sterfte aan COVID-19. Vanaf eind...

Publicaties

Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019

De levensverwachting in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor de periode 1998-2019

Publicaties

De levensverwachting meet de sterfte

De periode-levensverwachting als maat voor de sterfte, de cohort-levensverwachting als maat voor de levensduur.

Artikelen

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek

Bij de flexibilisering van de ingang van de AOW bestaat behoefte aan statistische informatie over de gemiddelde resterende levensverwachting bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Aan het CBS is...

Artikelen

Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in een bevolking. Op basis van sterftequotiënten geven de overlevingstafels per leeftijd(sgroep)...

Artikelen