Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021

Bijlage 3. ICD-10 hoofdstukken met bijbehorende codes

A00-B9  '01' Infectieziekten en parasitaire aandoeningen

C00-D49 '02' Nieuwvormingen (maligne neoplasmata, excl. metastasen' +
'non maligne neoplasmata)

D50-D89 '03' Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen
van het immuunsysteem

E00-E90 '04' Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen

F00-F99 '05' Psychische stoornissen en gedragsstoornissen

G00-G99 '06' Ziekten van zenuwstelsel

I00-I99 '07' Ziekten van hart en vaatstelsel

J00-J99 '08' Ziekten van ademhalingsstelsel

K00-K93 '09' Ziekten van spijsverteringsstelsel

L00-L99 '10' Ziekten van huid en subcutis

M00-M99 '11' Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

N00-N99 '12' Ziekten van urogenitaal stelsel

H00-H95, '13' Ziekten zintuigen, zwangerschap, bevalling, 
O00-Q99, R95 kraambed en wiegendood

R00-R99 '14' Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en 
(minus R95) laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd

V00- Y99 '15' Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte