Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:verenigingsactiviteiten
5 resultaten voor keyword:verenigingsactiviteiten

Vrijwilligerswerk in 2023 terug op niveau van voor corona

In 2023 gaf 49 procent van de 15-plussers aan zich in de afgelopen 12 maanden ten minste een keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Dit is een toename ten opzichte van...

Artikelen

Meer vrijwilligers in 2022, maar nog niet terug op niveau van voor corona

In 2022 gaf 41 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. Daarmee is het aandeel...

Artikelen

Maatschappelijke diensttijd 2021

Een onderzoek naar de bereidheid tot en deelname aan Maatschappelijke diensttijd (MDT) bij jongeren tussen 15 en 28 jaar. Naast de gewenste deelname is ook gekeken naar de samenhang van de gewenste...

Publicaties

De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen

Dit rapport gaat over het verenigingsleven in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

Mulier instituut: We zijn even veel blijven sporten

Nieuwsbericht Mulier instituut Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar even veel blijven sporten

Overig