Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

8. Afkortingen en begrippen

Begrippen en definities
Afkorting of begripBeschrijving of definitie
Aantal vorderingen op transactiebasisHet aantal vorderingen zoals vastgelegd in de gemeentelijke administratie op het einde van de verslagmaand, gecorrigeerd voor nagekomen informatie in de twee maanden volgend op de verslagmaand.
Aantal vorderingen op registratiebasisHet aantal vorderingen zoals vastgelegd in de gemeentelijke uitkeringsadministratie of de administratie van de SVB op het einde van de verslagmaand.
ABWAlgemene Bijstandswet sinds 1965. Voorganger van de Abw.
AbwAlgemene bijstandswet sinds 1996. Opvolger van de ABW en voorganger van de WWB 2004.
AIOAanvullende inkomensvoorziening Ouderen.
BAGBasisregistratie Adressen en Gebouwen.
BbzBesluit bijstandsverlening zelfstandigen.
BDSBijstandsdebiteurenstatistiek.
BDFSBijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek.
BFSBijstandsfraudestatistiek.
BRPBasisregistratie Personen.
COROPGebiedsindeling ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waarin veertig gebieden en drie subgebieden worden onderscheiden.
IOAWWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
IOAZWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
PwetParticipatiewet, opvolger van de WWB.
RWWRijksgroepsregeling Werkloze Werknemers.
SSBStelsel van Sociaal Statistische bestanden.
SVBSociale Verzekeringsbank.
WIJWet investeren in Jongeren.
WWBWet werk en bijstand sinds 2004. Opvolger van de ABW.
WWIKWet werk en inkomen kunstenaars.