Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

7. Samenhang en consistentie

7.1. Samenhang van concepten

Alleen een ontvanger van bijstand of een bijstandsgerelateerde uitkering kan in het kader hiervan een vordering krijgen. Als er twee ontvangers van een bijstandsuitkering zijn, zijn ook beide aansprakelijk voor een bepaalde vordering.
Voor de gebruikte classificaties geldt het volgende:

  • Voor de variabele ‘geslacht’ wordt een CBS standaard gevolgd.
  • De indeling naar leeftijdsklassen is aangepast voor de flexibele pensioenleeftijd.

Voor de regio’s wordt een CBS-standaard gevolgd: Nederland, landsdeel, provincie, gemeente, COROP, gebieden per provincie. De regio is de regio waarin de vordering is ontstaan, niet de woongemeente van een persoon met een vordering.

7.2. Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

Verschillen tussen voorlopige en definitieve cijfers worden veroorzaakt door nagekomen informatie en correcties in het productieproces. Bij een herlevering kunnen bovendien de cijfers door een gemeente/berichtgever gecorrigeerd zijn waardoor de cijfers afwijken.

7.3. Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers

De gepubliceerde jaarcijfers komen overeen met de cijfers van ultimo december.

7.4. Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

Niet van toepassing.

7.5. Modelmatige consistentie

Niet van toepassing.

7.6. Consistentie tussen aggregaten en microdata

Na het afmaken en eventuele imputatie zijn de microdata en de definitieve cijfers consistent.