Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

1. Inleiding

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS). Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output.

De BDFS-statistiek wordt verder conform Jaarplan en jaarverslag CBS  van het CBS gepubliceerd. Maatregelen die gelden voor alle statistieken van het CBS, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk hierbij aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de data en de kwaliteit van de output en processen te waarborgen.

1.1. Behoeften en gebruikers

Een belangrijke gebruiker is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het ministerie wordt jaarlijks een contract afgesloten voor het leveren van aanvullende statistische diensten, waaronder de BDFS.