Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

6. Vergelijkbaarheid

6.1. Vergelijkbaarheid tussen landen

Het sociale stelsel van de verschillende landen wijkt te veel van elkaar af om de gegevens direct te kunnen vergelijken.

6.2. Vergelijkbaarheid in de tijd/reeksbreuken

De BDFS is een gecombineerde opvolger van de BijstandsdebiteurenStatistiek (BDS) en de Bijstandsfraudestatistiek (BFS). Van de BFS zijn echter alleen uitkomsten gepubliceerd tot en met het verslagjaar 2008. In de BDFS zijn zowel verwijtbare vorderingen opgenomen die zijn ontstaan onder de wetgeving van vóór 2013 als de vorderingen krachtens de nieuwe wetgeving per 1 januari 2013 (Fraudewet). De vorderingen op grond van schending van de inlichtingenplicht zijn vergelijkbaar met de verwijtbare vorderingen onder de oude wetgeving.