Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:afvalverwerking
10 resultaten voor keyword:afvalverwerking
Artikelen
Artikelen

Inkomenspositie van de bevolking in Den Haag per herkomstgroepering

In deze tabellenset worden gegevens gepresenteerd over de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van de bevolking in Den Haag naar herkomstgroepering. Deze tabellen zijn samengesteld in opdracht van de...

Cijfers

Afvaluitgaven samenwerkende overheden gehalveerd

De overheid heeft in de periode 2005-2008 de uitgaven aan afvalverwijdering en -verwerking door gemeenschappelijke regelingen gehalveerd. In 2005 waren deze uitgaven 367 miljoen euro en in 2008 nog...

Artikelen

Afvalcijfers op een rij

Hoe hangen afvalcijfers uit verschillende bronnen met elkaar samen? Welke afvalcijfers zijn het meest geschikt zijn voor welk doel? Hier wordt voor afvalcijfers uit vier bronnen uiteengezet hoe ze...

Publicaties

Ondernemingen met een milieutechnologiepatentaanvraag of milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of het Nederlands Octrooicentrum, 2000-2006

Ondernemingen met een milieutechnologiepatentaanvraag of milieutechnologiepatentaanvragen bij het European Patent Office of het Nederlands Octrooicentrum, per bedrijfsklasse en bedrijfsgrootte...

Cijfers

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

De Nederlandse gemeenten hebben in 2006 flink wat geld overgehouden. Het overschot op de exploitatierekening was veel groter dan in 2005. Bovendien is het eigen vermogen harder gegroeid dan het...

Artikelen

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen

Gemeenten houden 2,3 miljard euro over

In 2006 hebben gemeenten 2,3 miljard euro toegevoegd aan hun eigen vermogen. Dit is ruim 1,1 miljard meer dan in 2005, toen de gemeenten 1,2 miljard euro overhielden.

Artikelen

Nauwelijks meer afval, beter gescheiden

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De...

Artikelen