Auteur: Linda de Jongh, Vivian S.C. Tunn, Roel Delahaye
Afvalcijfers op een rij

3. Gebruik van de cijfers

Dit artikel is ingegaan op de verschillende afvalcijfers die worden gepubliceerd. Omdat deze cijfers gemaakt worden voor verschillende doeleinden, zijn ze gebaseerd op verschillende concepten, definities en afbakeningen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het gebruik van de afvalcijfers.

Figuur 3.1 toont wanneer welke cijfers van toepassing zijn. Uitgangspunten zijn het doel van de monitoring: afvalbeleid of afval- en reststromen in een macro-economisch kader?

Dit artikel kan helpen de verschillende afvalgerelateerde cijfers te duiden en een keuze te maken voor de meeste geschikte cijfers voor een bepaald vraagstuk.

3.1 Welke cijfers voor welk doel?Beleidsmatig bepaalde afvalstromen Detailinfo gemeentelijk en bedrijfsafval Aanbod en gebruik van afvalstromen conform SEEA RWS- resp. Eurostatcijfers CBS- afvalstatistieken Afvalrekeningen Doel monitoring? Monitoring Nederlands en Europees afvalbeleid Monitoring afval- en reststoffen in macro-economisch kader3.1 Welke cijfers voor welk doel?Beleidsmatig bepaaldeafvalstromenDetailinfogemeentelijk en bedrijfsafvalAanbod en gebruik van afvalstromen conformSEEARWS-resp. EurostatcijfersCBS-afvalstatistiekenAfvalrekeningenDoel monitoring?Monitoring Nederlands en EuropeesafvalbeleidMonitoring afval- en reststoffen in macro-economisch kader