Auteur: Linda de Jongh, Vivian S.C. Tunn, Roel Delahaye
Afvalcijfers op een rij

1. Inleiding

Afvalcijfers zijn een essentieel onderdeel van het Nederlandse beleid rondom de circulaire economie (CE). In een CE worden zo min mogelijk grondstoffen gebruikt en wordt zo min mogelijk afval geproduceerd. (Hoogwaardige) recycling van afval is één manier waarop een CE bijdraagt aan vermindering van het gebruik van  primaire grondstoffen.

Op verschillende plaatsen, waaronder de Integrale Circulaire Economie Monitoring Rapportage (ICER), worden cijfers over afval, of aan afval gerelateerde stromen zoals reststoffen en secundaire grondstoffen, uit verschillende bronnen gepresenteerd. Deze cijfers verschillen in meer of mindere mate van elkaar en dat maakt het lastig om ze goed te interpreteren.

Het doel van dit artikel is om te laten zien hoe de verschillende cijfers samenhangen en duidelijk te maken voor welk doel welke cijfers het meest geschikt zijn.

Hieronder wordt eerst de samenhang van de cijfers uiteengezet. Daarna wordt kort per onderdeel aangegeven hoe de cijfers zijn samengesteld, welke afvaldefinitie gebruikt wordt, welke methodologische concepten er gebruikt zijn en voor welke doelen de verschillende cijfers het beste te gebruiken zijn.