Auteur: Linda de Jongh, Vivian S.C. Tunn, Roel Delahaye
Afvalcijfers op een rij

4. Aanbevelingen

Afstemming en samenwerking tussen het CBS en RWS zijn belangrijk om de afvalcijfers te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk aansluiten. De cijfers moeten zo consistent mogelijk zijn. Een eerste aanbeveling betreft dan ook de mogelijkheden tot verbetering verder te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het beter afstemmen van de cijfers over internationale handel die worden ingezet in de verschillende afvalstatistieken.

Bij het uitvoeren van onderzoek en het rapporteren over afval- en CE-beleid is het belangrijk de juiste afvalcijfers te kiezen en deze keuze helder te communiceren. Een tweede aanbeveling is om te streven naar definities voor de hier besproken cijfers die goed de lading dekken en tegelijkertijd begrijpelijk zijn voor een buitenstaander. Tot die tijd is het belangrijk om in publicaties duidelijk te noemen welke afvalcijfers met welke afbakening gebruikt worden. Gebruikers van afvalcijfers kunnen dit artikel raadplegen om de meest geschikte afvalcijfers te kiezen.