Internationale goederenstromen in 2019

4. Goederenvervoer via België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Goederen die vanuit België naar Nederland toekomen hebben voor een deel een herkomst in een ander land. België fungeert dan als doorvoerland voor deze goederentransporten naar Nederland. Ook andere landen, vooral de landen die langs de belangrijke handelsrouten naar en vanuit Nederland liggen en over een grote haven beschikken, vervullen een dergelijke functie3) .

De goederen die in België (of Luxemburg) op een voertuig richting Nederland zijn geladen hadden in 2018 voor de helft van het brutogewicht hun herkomst in België (of Luxemburg). Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de EU-landen in Zuid- en Oost-Europa (EU) zorgden voor het meeste van de rest van het goederenvervoer dat via overlading in België naar Nederland toekwam.

4.1. Aandeel herkomstlanden in het brutogewicht van het totale transport geladen in België, 2018
Landengroep van herkomstAandeel in brutogewicht (%)
België en Luxemburg49,9
Verenigd Koninkrijk10,3
Zuid-Europa (EU)9,1
Frankrijk5,8
Oost-Europa (EU)5,6
Duitsland4,4
Verenigde Staten2,3
China, Taiwan en Mongolië1,5
Rusland1,4
Ierland0,9
Rest van de wereld8,8

De goederen die in 2018 vanuit Duitsland naar Nederland werden vervoerd waren voor meer dan 70 procent van het gewicht afkomstig uit Duitsland zelf. De rest kwam voornamelijk uit Noord- en Oost-Europa, China, de Verenigde staten en de Baltische staten.
Van de beschouwde 36 landengroepen kende het Verenigd Koninkrijk het grootste aandeel in het naar Nederland gebrachte gewicht dat geen herkomst heeft in de eigen regio: meer dan 60 procent. Grote bijdragen in de doorvoer via het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen van Zuidwest-Azië, Rusland, de Verenigde Staten en West-Afrika.

4.2 Aandeel herkomstlanden in het brutogewicht van het totale transport geladen in het Verenigd Koninkrijk, 2018
Landengroep van herkomstAandeel in brutogewicht (%)
Verenigd Koninkrijk37,3
Zuidwest-Azië9,7
Rusland8,5
Verenigde Staten6,9
West-Afrika6,2
Oceanië2,5
Midden-Amerika2,5
Zuidoost-Azië2,4
China, Taiwan en Mongolië2,4
Noord-Afrika2,2
Rest van de wereld19,5


Ook voor Noord-Afrika, Zuid-Europa en de Baltische staten geldt in 2018 dat andere herkomstregio’s een groter aandeel hebben in het totale transportgewicht naar Nederland dan de landengroep zelf. Noord-Afrika en Zuid-Europa liggen strategisch langs de belangrijke handelsroute tussen Azië en Noord-Europa, terwijl de Baltische staten vanwege hun ligging als doorvoerregio fungeren voor fossiele brandstoffen uit Rusland.

3) Onderscheid wordt gemaakt naar het land van herkomst van goederen, het land van lading, het land van lossing en het bestemmingsland. De herkomst is het land waar de goederen zijn verzonden. Het land van lading is het land waar de goederen zijn geladen op het vervoermiddel waarmee ze Nederland binnenkomen. Vergelijkbaar is het land van lossing het land waar de goederen gelost worden van het vervoermiddel waarmee ze Nederland hebben verlaten. Tenslotte, de bestemming is het land waar de goederen uiteindelijk worden afgeleverd.