Internationale goederenstromen in 2019

Bijlage 2 Goederengroepen

Acht goederengroepen van hoofdstuk 2,  de groepen in-, uit- en doorvoerstatistiek en de corresponderende goederengroepen conform NST20075)

1. Landbouw- en voedingsproducten

 • Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten: Granen, Aardappelen,Suikerbieten, Andere verse groenten en vers fruit, Producten van de bosbouw, Levende planten en bloemen, Andere stoffen van plantaardige oorsprong, Levende dieren,Rauwe melk van runderen, schapen en geiten, Andere grondstoffen van dierlijke oorsprong, Vis en andere visserijproducten
 • Voedings- en genotmiddelen: Vlees, ongelooide huiden en vellen en vleesproducten,Vis en visproducten, verwerkt en verduurzaamd, Groenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd. Dierlijke en plantaardige oliën en vetten, Zuivelproducten en consumptie-ijs, Maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten; bereide diervoeders,Dranken, Overige voedingsmiddelen niet elders genoemd en tabaksproducten (behalve in pakketten of gegroepeerd),Diverse voedingsmiddelen en tabaksproducten, in pakketten of gegroepeerd. 

2. Fossiele brandstoffen

 • Steenkool en bruinkool: Steenkool en bruinkool
 • Cokes: Cokesovenproducten, briketten, eierkolen en dergelijke vaste brandstoffen
 • Aardgas: Aardgas
 • Ruwe aardolie: Ruwe aardolie
 • Aardolieproducten: Vloeibare geraffineerde aardolieproducten, Gasvormige aardolieproducten, ook indien vloeibaar gemaakt of geperst, Geraffineerde vaste of wasvormige aardolieproducten

3. Ertsen

 • Ertsen: IJzererts, Non-ferrometaalertsen (andere dan uranium- en thoriumerts), Uranium- en thoriumerts

4. Ruwe mineralen en bouwmaterialen

 • Zout, zand, grind, klei: Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie, Zout, Steen, zand, grind, klei, turf en andere delfstoffen, niet elders genoemd
 • Overige minerale producten: Glas en glaswerk, keramische producten,Cement, kalk en gips, Overige bouwmaterialen en producten

5. Chemische producten

 • Chemische basisproducten en kunstmeststoffen: Anorganische chemische basisproducten, Organische chemische basisproducten, Kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (behalve natuurlijke meststoffen), Splijt- en kweekstoffen
 • Farmaceutica en chemische specialiteiten: Farmaceutische producten en chemische specialiteiten, met inbegrip van verdelgingsmiddelen, en andere chemische producten voor de landbouw

6. Basismaterialen en producten daarvan

 • Kunststoffen, rubber:Kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, Producten van rubber of kunststof
 • Basismetalen en metaalproducten: IJzer en staal in primaire vormen; ferrolegeringen; ijzer en staal, eerste verwerking (behalve buizen),Non-ferrometalen en producten daarvan,Buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van metaal, Metalen constructieproducten, Ketels, ijzerwaren, wapens en andere producten van metaal
 • Textiel, leer en producten daarvan: Textiel, Kleding en artikelen van bont,Leder en lederwaren
 • Hout, pulp, papier, hout- en papierwaren: Hout- en kurkwaren (m.u.v. meubelen), Pulp, papier en papierwaren

7. Machines, elektronica en transportmiddelen

 • Machines en elektronica: Machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw, Huishoudapparaten, n.e.g. (witgoed), Kantoormachines en computers, Elektrische machines en apparaten, n.e.g., Elektronische onderdelen en zend- en transmissietoestellen, Ontvangtoestellen voor televisie en radio-omroep; audio- en videoapparatuur en toebehoren (bruingoed), Medische apparatuur en instrumenten, precisie- en optische instrumenten; uurwerken, Overige machines, gereedschapswerktuigen en onderdelen
 • Transportmiddelen: Producten van de auto-industrie, Andere transportmiddelen

8. Afval en overige goederen

 • Afval en secundaire grondstoffen: Huishoudelijk afval en gemeentelijk afval, Overig afval en secundaire grondstoffen
 • Overige goederen: Drukwerk en opgenomen media, Meubilair,Overige industrieproducten, Brieven, Pakketten en colli’s, Particuliere verhuizing, Door reizigers begeleide bagage en artikelen, Voertuigen voor reparatie, Bedrijfsinstallaties, steigermateriaal, Overige niet voor de markt bestemde goederen, niet elders genoemd. Overige, niet elders opgenomen goederen

 

5) Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, 2007. Deze codering is sinds 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.