Auteur: Peter Hein van Mulligen

Economische groei en het inkomen van Nederlanders

Over deze publicatie

"De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen. Deze editie gaat over het inkomen van Nederlanders en de economische groei in de periode 1969-2020.