Economische groei en het inkomen van Nederlanders

Samenvatting:

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is sinds 1969 sterk toegenomen, ook als wordt gecorrigeerd voor inflatie. Het huishoudinkomen steeg meestal even snel als de gehele economie. Alleen in de periode 2001-2008 groeide het bruto binnenlands product (bbp) harder. Dit kwam door de gestegen zorgpremies die het beschikbaar inkomen van huishoudens drukten. Hiermee werd de toegenomen zorgconsumptie door huishoudens gefinancierd. Wordt hiervoor gecorrigeerd, dan blijkt dat het resulterende alternatief beschikbaar inkomen de laatste vijftig jaar sterker is gegroeid dan het bbp.