Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:rijksbegroting
11 resultaten voor keyword:rijksbegroting

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen op Prinsjesdag

Het CBS publiceert ieder jaar op Verantwoordingsdag de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Artikelen

CBS maakt thema brede welvaart zichtbaar in begrotingen ministeries

Ieder jaar, op Verantwoordingsdag, publiceert het CBS op verzoek van het kabinet de ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals’ (SDG’s).

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Bijna 6 miljard euro aan wegenbelasting in 2022

Het Rijk en provincies verwachten in 2022 gezamenlijk 6 miljard euro aan wegenbelasting te ontvangen.

Artikelen

De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief

In Nederland liep het overheidstekort in 2020 vooral op door de gestegen uitgaven, terwijl in andere landen gederfde overheidsinkomsten een grotere invloed hadden op het overheidstekort.

Publicaties

Bijna 5,6 miljard aan motorrijtuigenbelasting in 2017

De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen.

Artikelen
Artikelen

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

Artikelen