De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief

Samenvatting:

In Nederland liep het overheidstekort in 2020 vooral op door de gestegen uitgaven, terwijl in andere landen gederfde overheidsinkomsten een grotere invloed hadden op het overheidstekort. De overheidsschuld liep in alle in dit artikel besproken landen op, maar het meest in landen waar de schuldquote al relatief hoog was. De opgelopen schulden konden tegen lagere rentes worden gefinancierd.