Auteur: Frank Notten
De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown

7. ICT en financiële en zakelijke dienstverlening

De meeste overige bedrijfstakken krompen in België ook harder dan in Nederland, maar het verschil was minder groot dan bij de industrie, de bouw en de handel. De bedrijfstakken informatie en communicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening zorgden in België bij elkaar voor 1,1 procentpunt meer krimp dan in Nederland. Voor deze bedrijfstakken zijn geen maandcijfers beschikbaar.

Veel bedrijven in de ICT en de financiële en zakelijke dienstverlening bleven in beide landen open, maar alleen als thuiswerken mogelijk was. Voor Nederland hielp hierbij dat bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening al 42 procent van de medewerkers in 2018 minstens een keer per week thuiswerkte, maar niet elke dag. Hierdoor was de stap naar fulltime thuiswerken tijdens de lockdown veel kleiner: een incidentele thuiswerker heeft immers al de benodigdheden in huis om van afstand het werk te doen. In België lag dit aandeel met 24 procent veel lager. Ook in de zakelijke dienstverlening en de ICT was het in Nederland al in 2018 veel normaler om minstens een keer per week thuis te werken. Dit kan er mogelijk voor gezorgd hebben dat deze bedrijfstakken minder omzetschade leden in Nederland dan in België.

7.1 Aandeel van de mensen dat minstens 1 keer per week thuiswerkt, maar niet elke dag, 2018
 België (% van totaal)Nederland (% van totaal)
Alle bedrijfstakken513
Informatie en communicatie2333
Financiële dienstverlening2442
Zakelijke dienstverlening1021
Bron: CBS, Eurostat.

Een andere mogelijke verklaring voor de sterkere Belgische krimp is de onderlinge verwevenheid van de ICT en financiële en zakelijke dienstverlening met de getroffen bedrijfstakken. Zo zijn bijvoorbeeld architecten en ingenieurs afhankelijk van de bouw. Als deze stil ligt, daalt ook de omzet van de hiermee verbonden zakelijke dienstverleners. De Belgische bouw boekte tijdens de lockdown een zwaarder omzetverlies dan de Nederlandse bouw. De omzet van architecten en ingenieurs daalde in België dan ook veel sterker dan in Nederland.