Auteur: Frank Notten
De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown

8. Conclusie

De economische krimp van de Nederlandse economie tijdens de lockdown in het tweede kwartaal was historisch sterk, maar niet zo groot als in de meeste andere landen van de Eurozone. Ook in België kromp de economie harder dan in Nederland. Het verschil was vooral terug te zien in de industrie, de bouw en de handel.

Het grootste verschil tussen de Belgische en Nederlandse lockdown was dat in België vanaf half maart alle niet-essentiële winkels dicht moesten, terwijl deze in Nederland open mochten blijven. Dit verschil in aanpak duurde tot 11 mei. In april daalde de omzet van de Belgische detailhandel dan ook veel sterker dan in Nederland. Daarna werden de verschillen in de detailhandel tussen beide landen snel kleiner.

Opvallend is echter dat ook bedrijfstakken die niet dicht moesten, in België toch veel vaker dicht gingen: de gemiddelde Belgische dagproductie kromp in april bijna dubbel zo snel als die van de Nederlandse industrie. Bij de bouw was het verschil nog veel groter: de Belgische bouw kampte met een omzetdaling van 40 procent, terwijl de Nederlandse daling in dezelfde maand amper 1 procent bedroeg. In België moesten bedrijven dicht als er geen afstand kon worden gehouden. In Nederland werd het afstand houden na overleg tussen overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties een advies.

Bedrijfstakken die vooral zakelijke, financiële en ICT-diensten leveren aan andere bedrijven krompen in België ook sterker dan in Nederland. Dit komt mogelijk doordat zij afhankelijk zijn van dienstverlening aan bedrijven in bedrijfstakken die in België sterker werden getroffen door de lockdown. Een andere verklaring is dat het thuiswerken in dit soort bedrijfstakken in België al voor de lockdown minder gebruikelijk was dan in Nederland.

Inmiddels lijkt het herstel van de industrie ingezet: in juli lag de gemiddelde dagproductie in zowel Nederland als België nog ongeveer 5 procent onder het niveau van een jaar eerder. De bouwproductie heeft in Nederland nauwelijks onder de coronacrisis geleden. Opvallend is dat het herstel ook in België alweer bijna voltooid is. In juli lag de bouwproductie nog maar 1,1 procent onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder.

Zowel de Nederlandse als de Belgische detailhandel zette vanaf mei alweer meer om dan een jaar eerder. In Nederland zijn de detailhandelaren wel een stuk positiever gestemd dan in België. Mogelijk komt dit door extra Belgische beperkingen bij het winkelen, waar met maximaal twee personen een half uur per winkel mag worden uitgetrokken.