Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

Over deze publicatie

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties opgenomen in dit rapport. Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Ook wordt in dit rapport het aantal geregistreerde hypotheken bekeken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig. De indicatoren hebben betrekking op de periode 2011-2021.