Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

1. Samenvatting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, in samenwerking met stichting Nationale Hypotheek Garantie, in februari 2021 hypotheekgarantie op Bonaire ingevoerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen in kaart te brengen. In deze publicatie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Waar in 2020 nog sprake was van een daling van het aantal woningtransacties, is in 2021 weer herstel zichtbaar. Ook de totale transactiewaarde en het aantal afgesloten hypotheken herstellen zich na een dip in 2020. De prijzen van de verkochte woningen stegen licht. Ook zijn voor het tweede jaar op rij meer woningen boven dan onder de grens van 225 duizend dollar verkocht.

In 2018 werd op alle vlakken een sprong opwaarts gemaakt. Zowel het aantal woningtransacties, het aantal afgesloten hypotheken en de prijsindex stegen. Ook lag het aandeel woningtransacties in het prijssegment boven de 225 duizend dollar ongeveer 50 procent van het totaal, waar dat in de jaren ervoor nog onder 40 procent was. De prijsindex is gestegen naar 133 punten. De combinatie van een hogere prijs en hogere aantallen is ook terug te zien in de transactiewaarde, die meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017 naar 111 miljoen dollar.

Voor de jaren 2016 en 2017 geldt dat er wat meer woningtransacties plaatsvonden dan in de jaren daarvoor, ongeveer 210 per jaar. Het aantal afgesloten hypotheken is in deze periode meebewogen naar boven en ook de prijsindex is in 2016 gestegen naar ongeveer 110 en blijft op dit niveau in 2017. 

In de periode 2011 tot en met 2015 was het aantal woningtransacties vrij stabiel met zo’n 150 per jaar. De meeste van die transacties vonden plaats in het segment beneden de 225 duizend dollar. Voor het aantal afgesloten hypotheken geldt dat in 2011 en 2012 wat meer hypotheken werden afgesloten dan in de periode 2013-2015. In de periode 2011-2015 was ook de prijsindex vrij constant met een waarde rond en iets boven de 100, met een daling in 2015 naar ongeveer 95.