Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

2. Inleiding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, in samenwerking met stichting Nationale Hypotheek Garantie, in februari 2021 hypotheekgarantie op Bonaire ingevoerd. De invoering van hypotheekgarantie op Bonaire betreft een experiment met de duur van 5 jaar, met een totaal van maximaal 350 garanties. De grens waarbij de woningkoper aanspraak kan maken op de garantie is gezet op 225 duizend dollar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan het CBS gevraagd om de woningmarkt op Bonaire op specifieke onderwerpen beter in kaart te brengen. Het doel is de invoering van hypotheekgarantie te monitoren gedurende enkele jaren. 

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire in de periode 2011-2021. Zo zijn de prijsindex voor verkochte woningen op Bonaire en het aantal woningtransacties, die reeds zijn gepubliceerd, opgenomen in dit rapport1). Ook is de totale transactiewaarde op Bonaire opgenomen. Het aantal woningtransacties is uitgebreid met een uitsplitsing voor woningen boven en onder de kostengrens waarbij men in aanmerking komt voor hypotheekgarantie. Een geheel nieuwe indicator in dit rapport is het aantal geregistreerde hypotheken. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar jaarcijfers, kwartaalcijfers en naar het soort hypotheekverstrekker; een bancaire hypotheekverstrekker of de categorie overig.
1) Zie: Prijsindex woningen Bonaire, 2020.