Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

Relevante links

CBS StatLine (2023). Leefstijl; persoonskenmerken.

CBS StatLine (2023). Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken.

CBS StatLine (2023). Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022.

CBS StatLine (2023). Sociale contacten en maatschappelijke participatie.