Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Indicator: Gemiddelde aanbodtijd koopwoningen

De gemiddelde aanbodtijd van woningen is het gemiddeld aantal maanden tussen het moment waarop een woning op internet is aangeboden en het peilmoment. Dit is de laatste dag van de betreffende maand. Als een woning binnen vier weken opnieuw wordt aangeboden dan wordt het moment van de eerste aanbieding gebruikt in de berekening.

Er worden twee varianten van gemiddelde aanbodtijden berekend. Naast de gemiddelde aanbodtijd van alle woningen die op Jaap.nl worden aangeboden (wel en niet verkocht), is er ook een gemiddelde aanbodtijd berekend van alle verkochte koopwoningen. Dit levert verschillen op. 

Waar de eerste kijkt naar het gemiddelde van het totaalaanbod aan het einde van de betreffende maand, kijkt de tweede naar de gemiddelde aanbodtijd van alleen de verkochte woningen in de betreffende maand. Woningen die nog niet zijn verkocht, of die om andere redenen zijn weggehaald van de website, tellen niet mee bij de gemiddelde aanbodtijd verkochte woningen. Door het niet meetellen van deze ‘ruis’ kent de indicator voor verkochte woningen kortere gemiddelde aanbodtijden dan de indicator voor alle te koop aangeboden woningen.

In onderstaande figuur zijn beide gemiddelde aanbodtijden naast elkaar getoond. Duidelijk is dat allebei de indicatoren dezelfde richting op bewegen, namelijk dat de gemiddelde aanbodtijden steeds korter zijn geworden. Waar in 2014 een koopwoning nog anderhalf jaar aangeboden werd en een verkochte woning gemiddeld tien maanden, is dit in rap tempo afgenomen. In 2021 stond een woning gemiddeld nog geen vier maanden te koop. Woningen die in 2021 verkocht zijn stonden gemiddeld minder dan twee maanden aangeboden. Rekening houdend met de doorlooptijd tussen een koopovereenkomst en een geregistreerde overdracht bij de notaris is het dus naar een minimum gedaald.

Ook is zichtbaar dat de lijnen naar elkaar toe zijn getrokken. Dit duidt erop dat een groot deel van de online aangeboden woningen ook snel verkocht wordt. Ook deze indicatoren geven de krapte op de koopwoningmarkt dus goed weer.

Gemiddelde aanbodtijd woningen Nederland
JaarMaandGemiddelde aanbodtijd (maanden)Gemiddelde aanbodtijd verkochte woningen (maanden)
2014april19,010,8
2014mei18,010,8
2014juni18,010,0
2014juli19,010,0
2014augustus19,09,7
2014september19,09,9
2014oktober19,09,6
2014november19,09,8
2014december19,09,8
2015januari19,09,8
2015februari19,09,9
2015maart18,09,8
2015april18,09,7
2015mei18,09,5
2015juni18,09,2
2015juli18,09,1
2015augustus18,08,9
2015september18,08,5
2015oktober18,08,6
2015november18,08,5
2015december18,08,7
2016januari18,08,4
2016februari18,08,5
2016maart18,08,7
2016april18,08,5
2016mei18,08,5
2016juni17,08,6
2016juli18,08,3
2016augustus18,07,9
2016september17,08,1
2016oktober16,08,2
2016november16,07,8
2016december16,07,3
2017januari16,07,1
2017februari16,07,2
2017maart15,07,0
2017april15,06,6
2017mei15,06,7
2017juni14,06,6
2017juli15,06,3
2017augustus15,05,8
2017september14,05,9
2017oktober14,05,5
2017november14,05,7
2017december14,05,6
2018januari14,04,9
2018februari14,05,1
2018maart13,05,3
2018april14,04,9
2018mei12,05,0
2018juni11,04,8
2018juli12,04,4
2018augustus11,04,1
2018september10,03,9
2018oktober10,03,7
2018november10,03,8
2018december11,03,6
2019januari10,03,2
2019februari9,03,5
2019maart9,03,5
2019april9,03,4
2019mei8,03,3
2019juni8,03,3
2019juli8,03,0
2019augustus8,02,9
2019september8,02,8
2019oktober7,02,9
2019november7,02,9
2019december8,02,8
2020januari8,02,8
2020februari7,02,8
2020maart7,02,8
2020april6,02,7
2020mei6,02,5
2020juni6,02,4
2020juli5,02,3
2020augustus5,02,2
2020september5,02,2
2020oktober5,02,2
2020november5,02,1
2020december5,02,2
2021januari5,01,9
2021februari5,02,1
2021maart6,02,1
2021april4,02,0
2021mei4,01,7
2021juni4,01,7
2021juli3,01,6
2021augustus4,01,5
2021september3,01,4
2021oktober3,01,4
2021november3,01,3
2021december3,01,2
Bron: CBS, Kadaster, Jaap.nl

Aantallen transacties stijgen, aanbod woningen neemt sterk af

De krapte op de koopwoningmarkt komt ook duidelijk naar voren in onderstaand figuur, waar de ontwikkeling van de aantallen transacties per maand is weergegeven naast de ontwikkeling van het aantal op Jaap.nl aangeboden woningen. Waar het aantal verkopen is toegenomen in de loop van de jaren, is het aanbod op Jaap.nl drastisch afgenomen. De grafiek illustreert goed de opdroging van het aanbod.

Aanbod en verkochte koopwoningen, 3-maands voortschrijdend gemiddelde
JaarMaandAanbod koopwoningen op Jaap.nl (index (2015=100))Aantal transacties (index (2015=100))
2014april109,369,2
2014mei109,573,5
2014juni109,776,4
2014juli110,683,4
2014augustus109,584,2
2014september108,487,9
2014oktober106,288,9
2014november106,387,5
2014december104,7115,1
2015januari103,8104,1
2015februari101,9104,1
2015maart102,477,4
2015april102,684,9
2015mei103,987,4
2015juni104,391,3
2015juli103,7104,1
2015augustus102,1110,9
2015september99,1113,6
2015oktober98,3108,9
2015november97,1105,9
2015december94,2117,6
2016januari91,2107,7
2016februari88,1108,4
2016maart87,896,2
2016april86,3106,3
2016mei85,1109,0
2016juni82,3112,9
2016juli80,4120,3
2016augustus76,5129,1
2016september74,8136,2
2016oktober76,0130,8
2016november76,3127,0
2016december76,0136,6
2017januari71,7134,8
2017februari68,3133,6
2017maart64,7125,4
2017april62,8125,8
2017mei63,0130,9
2017juni62,8131,0
2017juli61,4138,3
2017augustus57,0140,1
2017september54,5137,8
2017oktober52,6138,1
2017november51,5135,6
2017december48,9148,5
2018januari45,7139,3
2018februari44,2131,3
2018maart43,0116,9
2018april41,6117,4
2018mei40,0122,2
2018juni40,1118,7
2018juli40,4126,2
2018augustus39,7132,1
2018september38,4127,7
2018oktober38,0126,0
2018november39,3120,1
2018december38,4126,8
2019januari35,7118,6
2019februari34,2112,2
2019maart34,0106,4
2019april35,5111,3
2019mei36,0120,8
2019juni36,0117,8
2019juli35,6126,2
2019augustus34,1125,9
2019september32,9132,2
2019oktober31,3127,2
2019november31,5124,5
2019december30,4134,0
2020januari29,9131,1
2020februari28,3124,6
2020maart28,3115,7
2020april27,6118,7
2020mei28,7125,3
2020juni29,7123,2
2020juli29,6131,6
2020augustus28,8133,1
2020september27,4139,6
2020oktober27,9138,6
2020november27,4137,3
2020december24,7149,9
2021januari22,3155,2
2021februari19,8151,7
2021maart19,9149,5
2021april17,9137,0
2021mei17,4135,3
2021juni16,2118,4
2021juli16,2118,6
2021augustus15,8121,2
2021september15,3120,9
2021oktober16,5114,5
2021november17,1111,8
2021december16,9118,5
Bron: CBS, Kadaster, Jaap.nl