Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Inleiding

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de spanning op de koopwoningmarkt is,waar deze zich voornamelijk concentreert en wat de kenmerken van de kopers zijn, hebben het CBS en het Kadaster meerdere indicatoren ontwikkeld. Dit statistisch onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De volgende indicatoren zijn ontwikkeld:
- Een vraagprijsindex die de prijsontwikkeling weergeeft van de te koop aangeboden woningen
- Een ratio transactieprijs/vraagprijs die de verhouding tussen beide meet
- Gemiddelde aanbodtijden in maanden van koopwoningen op zoekplatform Jaap.nl
- De gemiddelde leeftijd van kopers van woningen
- Het aandeel koopstarters binnen het totaal van kopers
- Het aandeel van kopers die alleen kopen ten opzichte van met meer kopen

De indicatoren geven een beeld van de aanbodzijde en vraagzijde op de koopwoningmarkt. Gegevens over vraagprijzen en aanbodtijden komen van de website Jaap.nl en hebben een dekking van zeventig tot tachtig procent van de aangeboden koopwoningen op internet. Hiermee is de aanbodkant voor zestig tot zeventig procent van de landelijk geregistreerde verkopen gedekt. De transactiegegevens komen van het Kadaster en dekken daarmee heel Nederland.

De onderliggende cijfers zijn gepubliceerd in de tabellenset 'Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021'.

Zie voor meer onderzoek over de woningmarkt:

Kadaster - Onderzoeken woningmarkt

CBS - Thema bouwen en wonen