Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Indicator: Aandeel koopstarters

Ook onderstaande figuur toont de invloed van wetswijziging van de overdrachtsbelasting, waarbij de lijn het aandeel koopstarters in Nederland weergeeft. Dit aandeel neemt sinds 2012 af tot een dieptepunt in 2020 waar minder dan 1 op de 3 kopers een koopstarter is. In 2021 neemt het aandeel koopstarters weer toe tot 39 procent, het hoogste aandeel sinds 2015. In december 2020 daalde het aandeel koopstarters naar slechts 14 procent, in januari 2021 steeg het spectaculair naar bijna 50 procent. 

Verkochte koopwoningen, aandeel koopstarters
JaarKoopstarter (%)Geen koopstarter (%)
201256,84559,781
201352,42656,968
201472,95779,637
201575,544101,597
201680,33132,922
201781,997158,335
201871,216147,535
201969,283146,571
202071,864162,666
202187,866137,256
Bron: CBS, Kadaster

Wanneer ingezoomd wordt op regionaal niveau zien we een duidelijk onderscheid tussen de G4, G40 en overige gemeenten. Koopstarters zijn met name actief in (middel)grote steden en minder actief in de overige gemeenten. Dit is in overeenstemming met de verdeling naar gemiddelde leeftijden die bij indicator 4 getoond zijn. Verder inzoomen op de G4 toont dat ook daar grote verschillen zijn tussen de steden. In Amsterdam (68,0 procent), Utrecht (65,7 procent) en Rotterdam (61,7 procent) ligt het aandeel koopstarters in januari 2021 boven de 60 procent waar Den Haag (53,1 procent) achter blijft bij de overige drie steden.

Aandeel koopstarters
JaarKwartaalGrote steden, G4 (%)Middelgrote steden, G40 (%)Overige gemeenten (%)Nederland (%)
20191e kwartaal41,434,328,632,0
20192e kwartaal42,135,129,732,9
20193e kwartaal42,635,029,833,1
20194e kwartaal39,632,327,630,5
20201e kwartaal42,434,029,232,3
20202e kwartaal44,235,930,333,6
20203e kwartaal45,237,430,934,7
20204e kwartaal27,825,021,023,2
20211e kwartaal59,245,036,141,9
20212e kwartaal50,841,732,837,6
20213e kwartaal51,741,833,438,2
20214e kwartaal48,240,633,237,6
Bron: CBS, Kadaster

Vanaf 1 april 2021 is een tweede wetswijziging omtrent de overdrachtsbelasting in werking getreden. Voor woningaankopen boven de 400 duizend euro geldt voor 35-minners geen vrijstelling meer van de overdrachtsbelasting. Onderstaande figuur toont dat kopers onder de 35 jaar ook op deze wetswijziging geanticipeerd hebben. De figuur toont de aantallen en het aandeel woningen gekocht door 35-minners onder en boven de 400 duizend euro. In het eerste kwartaal van 2021 is een duidelijke piek te zien van het aantal en aandeel aankopen boven deze grens, jonge kopers profiteren op de valreep van de wetswijziging. Logischerwijs zien we in het tweede kwartaal een terugval in het aantal en aandeel aankopen boven deze grens. In maart 2021 lag het aandeel aankopen van 35-minners boven de 400 duizend euro zelfs boven de 46 procent terwijl het in april 2021 daalde naar iets minder dan 10 procent. Zie voor meer hierover het Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt 4e kwartaal van 2021.

Verkochte koopwoningen aan 35-minners
JaarKwartaalKoopsom lager dan €400.000 (x 1 000)Koopsom hoger dan €400.000 (x 1 000)
20191e kwartaal18,52,8
20192e kwartaal21,73,2
20193e kwartaal24,14,0
20194e kwartaal24,04,1
20201e kwartaal20,24,1
20202e kwartaal22,34,5
20203e kwartaal25,56,2
20204e kwartaal19,75,1
20211e kwartaal28,313,5
20212e kwartaal22,44,1
20213e kwartaal20,67,8
20214e kwartaal19,48,1
Bron: CBS, Kadaster