Spanning op de koopwoningmarkt, 2021

Indicator: Aantal kopers koopwoning

De laatste indicator focust zich op het aantal kopers per koopwoning. Deze indicator zegt iets over de bereikbaarheid van koopwoningen voor kopers die alleen een woning willen kopen. Onderstaande figuur toont dat tijdens de crisisjaren het aantal transacties met één verkrijger en meer dan één verkrijger dicht bij elkaar lag maar dat sinds 2014 het aantal woningen gekocht door twee of meer verkrijgers fors is toegenomen en het aantal woningen gekocht door één verkrijger minder hard gestegen is. Het aandeel woningen gekocht door één verkrijger is in 2021 slechts 35 procent. Het aandeel woningen gekocht in 2021 door meer dan twee verkrijgers is verwaarloosbaar, al is het wel verdubbeld  ten opzichte van 2014.

Verkochte koopwoningen naar aantal verkrijgers
Jaar1 Verkrijger (x 1 000)Meer dan 1 verkrijger (x 1 000)
201248,468,9
201348,361,8
201467,186,4
201574,0104,3
201685,7129,1
201792,6149,3
201881,7138,5
201977,6139,4
202082,5153,0
202178,9147,1
Bron: CBS, Kadaster