Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:netwerkanalyse
12 resultaten voor keyword:netwerkanalyse

Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

Onderzoek naar de kwetsbaarheid van cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

Publicaties

Samenwerking CBS en Universiteit Utrecht bevordert innovatie

Het CBS en de Universiteit Utrecht (UU) bestendigden hun langdurige samenwerking met de verlenging van een raamovereenkomst tijdens een bijeenkomst op 9 mei jl.

Artikelen

De mogelijkheden van synthetische data in het statistisch domein

Onlangs verscheen het handboek ‘Synthetic Data for Official Statistics’ van de Verenigde Naties (VN).

Artikelen

Schatten van verkeersstromen met neurale netwerken

Het schatten van kansverdelingen in verkeersstromen gemeten met sensoren met behulp van neurale netwerken

Artikelen

Maatschappelijke problemen oplossen door samenwerking tussen CBS en UvA

Een ‘digital twin’ van de samenleving die beleidsmakers kunnen gebruiken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen: dat klinkt futuristisch.

Artikelen

A Person Network of the Netherlands

Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma heeft het CBS een netwerk afgeleid van de gehele Nederlandse bevolking. Dit paper beschrijft de methode waarmee het netwerk is afgeleid en geeft een...

Artikelen

CBS verdiept samenwerking met universiteiten

Met ingang van 6 april 2022 is de bijzondere leerstoel van CBS-onderzoeker Marjolijn Das aan de Erasmus Universiteit (EUR) voor 5 jaar verlengd.

Artikelen

Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een netwerkanalyse om kwetsbaarheid in de sociale omgeving (familie en buren) van bijstandsontvangers in Den Haag te onderzoeken.

Publicaties

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Artikelen

Met de complexiteitswetenschap maatschappelijke problemen doorgronden

Op 1 januari 2021 werd CBS-methodoloog Frank Pijpers benoemd tot bijzonder hoogleraar complexiteit voor officiële statistiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Artikelen

Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

Een netwerkanlayse die uitzoekt in hoeverre jongeren uit Den Haag Zuidwest potentieel worden blootgesteld aan verdachten van criminaliteit?

Publicaties