Familiebedrijven in Nederland, 2020

2. Kenmerken van bedrijven

Dit hoofdstuk gaat over het aantal familiebedrijven in Nederland en hun kenmerken. Vragen die onder andere worden beantwoord zijn: Hoeveel familiebedrijven zijn er? Hoe zijn ze verdeeld naar grootte en type eigendom? In welke bedrijfstakken zijn familiebedrijven veel te vinden? En waar zijn familiebedrijven gevestigd?

2.1 Aantal bedrijven en instellingen

Nederland telt 285 duizend familiebedrijven

In Nederland waren er in 2020 ruim 1,85 miljoen bedrijven en instellingen (zie figuur 2.1.1). In brede zin waren er ruim 1,63 miljoen bedrijven in familie-eigendom en ruim 216 duizend niet in familie-eigendom.

Van de bedrijven in familie-eigendom was het merendeel, bijna 1,35 miljoen, een bedrijf van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon. Dit zijn dus vooral eenmanszaken zonder personeel en besloten vennootschappen (BV) zonder personeel die uit één juridische eenheid bestaan. Ruim 285 duizend bedrijven waren familiebedrijven. De bedrijven en instellingen die niet in familie-eigendom waren, telden bijna 182 duizend niet-familiebedrijven. De resterende bijna 35 duizend betrof instellingen die geen bedrijf waren, waaronder overheidsorganisaties en scholen in het lager, voortgezet en hoger onderwijs.

2.1.1 Bedrijven en instellingen, 1 januari 2020
Bedrijven en instellingenBedrijven van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon (Aantal)Familiebedrijven (Aantal)Niet-familiebedrijven (Aantal)Geen bedrijf (Aantal)
134912528539518192034725

2.2 Bedrijfsgrootte

De meeste familiebedrijven zijn microbedrijven 

Per bedrijfsgrootte neemt het aandeel bedrijven in familie-eigendom af (zie tabel 2.2.1). Het aandeel familiebedrijven was het grootst onder het microbedrijf (bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen). Niet-familiebedrijven telden zowel absoluut als relatief meer bedrijven met meer dan 50 werkzame personen. Van de bedrijven en instellingen in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) was 17 procent (565 bedrijven) een familiebedrijf. 

2.2.1 Bedrijven en instellingen naar bedrijfsgrootte, 1 januari 2020
Bedrijven van ondernemingen-
groepen met
1 werkzaam persoon
Familie-
bedrijven
Niet-familie-
bedrijven
Geen bedrijfTotaal
Bedrijfsgrootte
1 werkzame persoon1)1 349 1254 15561 30026 5701 441 150
2-10 werkzame personen244 33592 0654 115340 515
10-50 werkzame personen31 92020 4101 97554 305
50-250 werkzame personen4 4256 2001 29011 915
250 of meer werkzame personen5651 9457703 280
Totaal1 349 125285 395181 92034 7251 851 165
1) De identificatie heeft plaatsgevonden op het niveau van ondernemingengroepen. Onderliggende bedrijven kunnen kleiner zijn. Zodoende zijn er familiebedrijven, niet-familiebedrijven en geen bedrijven met 1 werkzame persoon.

2.3 Bedrijfstak 

Relatief veel familiebedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij

Familiebedrijven komen in de hele Nederlandse economie voor (zie figuur 2.3.1). Relatief het meest in de landbouw, bosbouw en visserij. Ook in de horeca, de autohandel en -reparatie en de detailhandel komen familiebedrijven relatief vaak voor. Familiebedrijven komen relatief minder vaak voor in de bedrijfstakken informatie en communicatie en specialistische zakelijke diensten.

2.3.1 Bedrijven en instellingen naar bedrijfstak, 1 januari 2020
BedrijfstakBedrijven van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon (%)Familiebedrijven (%)Niet-familiebedrijven (%)Geen bedrijf (%)
Landbouw, bosbouw en visserij46,148,65,20,1
Horeca40,941,216,81,1
Autohandel en -reparatie58,231,99,90
Detailhandel (niet in autos)59,528,212,20,2
Groothandel en handelsbemiddeling5226,421,60,1
Industrie60,124,714,90,3
Vervoer en opslag6424,211,20,6
Waterbedrijven en afvalbeheer54,220,3223,5
Verhuur en handel van onroerend goed51,919,525,13,5
Verhuur en overige zakelijke diensten69,818,610,71
Bouwnijverheid81,413,15,40,1
Energievoorziening36,411,549,82,3
Delfstoffenwinning52,610,535,80
Gezondheids- en welzijnszorg78,79,410,61,3
Overige dienstverlening74,59,33,412,9
Financiële dienstverlening79,48,211,41
Informatie en communicatie76,8814,50,7
Specialistische zakelijke diensten83,97,77,90,5
Cultuur, sport en recreatie80,25,56,87,5
Onderwijs87,654,92,5
Openbaar bestuur en overheidsdiensten17,201,281

2.4 Type familie-eigendom

De meeste familiebedrijven zijn volledig in handen van één familie 

92 procent van de familiebedrijven waren volledig in handen van één familie. Bij 24 procent van de 285 duizend familiebedrijven had één eigenaar de volledige zeggenschap over het bedrijf (zie figuur 2.4.1). We noemen dit enig eigenaar. Familiegeleide ondernemingen zijn bedrijven met meerdere eigenaren die samen één familie vormen en zo de volledige zeggenschap hadden. 68 procent van de familiebedrijven waren familiegeleide ondernemingen. Bij 8 procent had het familiebedrijf meerdere eigenaren waarbij de familie wel de meerderheid, maar niet de volledige zeggenschap van het bedrijf had. Dit zijn de familiegecontroleerde ondernemingen. Familiegecontroleerde ondernemingen zijn vaker grotere familiebedrijven.

2.4.1 Familiebedrijven naar zeggenschap, 1 januari 2020
Type zeggenschapPercentage familiebedrijven
Enig eigenaar23,6
Familiegeleide onderneming68,5
Familiegecontroleerde onderneming7,8
Niet met zekerheid vast te stellen0,2

2.5 Leeftijd van bedrijven

Familiebedrijven zijn ouder 

De leeftijd van bedrijven is zo veel als mogelijk met de oorspronkelijke oprichtingsdatum berekend. Vergeleken met niet-familiebedrijven en bedrijven van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon zijn familiebedrijven naar verhouding ouder (zie figuur 2.5.1). Van de familiebedrijven was bijna 18 procent 30 jaar of ouder. Bij de niet-familiebedrijven was dit ruim 8 procent. Het grootste deel van de familiebedrijven (46 procent) had een leeftijd van 10 tot 30 jaar. 28 procent van de niet familiebedrijven was in deze leeftijdsklasse te vinden. Voor de familiebedrijven in deze leeftijdsklasse geldt dat de helft van deze bedrijven 17 jaar bestaan. Voor niet-familiebedrijven is dit 15 jaar. Van de familiebedrijven van 30 jaar of ouder behoorde 77 procent tot het microbedrijf en ruim 18 procent tot het kleinbedrijf. Bijna 4 procent behoorde tot het middenbedrijf en minder dan 1 procent tot het grootbedrijf. Deze laatste twee groepen tellen samen 2 130 familiebedrijven. 

2.5.1 Bedrijven en instellingen naar leeftijd, 1 januari 2020
LeeftijdBedrijven van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon (%)Familiebedrijven (%)Niet-familiebedrijven (%)Geen bedrijf (%)
jonger dan 3 jaar31,810,930,924,5
3 tot 5 jaar14,17,312,411,1
5 tot 10 jaar23,71820,118,6
10 tot 30 jaar27,745,928,131
30 jaar of ouder2,717,98,414,8

2.6 Generaties in het bestuur 

De meeste familiebedrijven hebben één generatie van de familie in het bestuur 

Van de 285 duizend familiebedrijven hadden 36 duizend bedrijven (bijna 13 procent) meer dan één generatie van de familie in het bestuur (directie en/of raad van commissarissen) van de onderneming. Het percentage familiebedrijven dat meer dan één generatie van de familie in het bestuur heeft, neemt toe naar bedrijfsgrootte (zie figuur 2.6.1). Onder familiebedrijven in het midden- en grootbedrijf had, in die volgorde, bijna 18 en 26 procent van de bedrijven meer dan één generatie van de familie in het bestuur. 

2.6.1 Generaties in het bestuur bij familiebedrijven, 1 januari 2020
BedrijfsgrootteEén generatie in het bestuur (%)Meer dan één generatie in het bestuur (%)
0 tot 50 werkzame personen87,312,7
50 tot 250 werkzame personen82,117,9
250 of meer werkzame personen74,325,7
Totaal familiebedrijven87,212,8

2.7 Regionale spreiding

Bedrijven en instellingen kunnen vestigingen hebben in verschillende regio’s. Voor het beschrijven van het aantal familiebedrijven per regio wordt daarom de vestiging als meeteenheid gebruikt. In 2020 waren er in totaal 2 033 385 vestigingen. Alle familiebedrijven samen hadden 358 565 vestigingen. In absolute aantallen waren de meeste vestigingen van familiebedrijven te vinden in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Als je alle vestigingen in Nederland van familiebedrijven bij elkaar optelt, dan was 51 procent in deze provincies te vinden. Bij de niet-familiebedrijven was dit nog wat meer: 56 procent. Als je alle vestigingen in een provincie bij elkaar optelt en kijkt welk aandeel familiebedrijven daarin hebben, dan loopt dat aandeel per provincie niet veel uiteen.

Zeeland telde relatief meer vestigingen van familiebedrijven. Van het totaal aantal vestigingen in Zeeland hoorde 24 procent bij een familiebedrijf. In Noord-Holland was dat met 14 procent relatief het minst.

In alle provincies had de bedrijfstak handel de meeste vestigingen van familiebedrijven. De landbouw, bosbouw en visserij had een aanzienlijk aandeel in de noordelijke provincies en Zeeland. 

2.7.1 Vestigingen van familiebedrijven per gemeente, 1 januari 2020
GemeenteStatcode
Appingedam21
Delfzijl24
Groningen (gemeente)14
Loppersum22
Almere14
Stadskanaal26
Veendam24
Zeewolde24
Achtkarspelen24
Ameland35
Harlingen22
Heerenveen20
Leeuwarden17
Ooststellingwerf24
Opsterland22
Schiermonnikoog31
Smallingerland21
Terschelling29
Vlieland27
Weststellingwerf24
Assen17
Coevorden23
Emmen22
Hoogeveen23
Meppel20
Almelo21
Borne20
Dalfsen26
Deventer17
Enschede18
Haaksbergen27
Hardenberg28
Hellendoorn25
Hengelo (O.)19
Kampen25
Losser24
Noordoostpolder27
Oldenzaal24
Ommen27
Raalte25
Staphorst35
Tubbergen32
Urk26
Wierden28
Zwolle16
Aalten26
Apeldoorn18
Arnhem13
Barneveld26
Beuningen19
Brummen19
Buren24
Culemborg16
Doesburg18
Doetinchem20
Druten21
Duiven21
Ede22
Elburg23
Epe22
Ermelo21
Harderwijk19
Hattem19
Heerde23
Heumen17
Lochem23
Maasdriel24
Nijkerk22
Nijmegen13
Oldebroek24
Putten26
Renkum14
Rheden16
Rozendaal12
Scherpenzeel21
Tiel19
Voorst24
Wageningen14
Westervoort16
Winterswijk23
Wijchen21
Zaltbommel24
Zevenaar21
Zutphen16
Nunspeet25
Dronten23
Amersfoort13
Baarn15
De Bilt13
Bunnik16
Bunschoten30
Eemnes18
Houten14
Leusden16
Lopik27
Montfoort22
Renswoude30
Rhenen22
Soest15
Utrecht (gemeente)10
Veenendaal19
Woudenberg22
Wijk bij Duurstede18
IJsselstein17
Zeist12
Nieuwegein16
Aalsmeer20
Alkmaar16
Amstelveen13
Amsterdam10
Beemster21
Bergen (NH.)17
Beverwijk18
Blaricum13
Bloemendaal12
Castricum16
Diemen13
Edam-Volendam18
Enkhuizen18
Haarlem12
Haarlemmermeer17
Heemskerk18
Heemstede13
Heerhugowaard18
Heiloo14
Den Helder18
Hilversum12
Hoorn17
Huizen14
Landsmeer15
Langedijk17
Laren (NH.)17
Medemblik21
Oostzaan17
Opmeer22
Ouder-Amstel16
Purmerend16
Schagen21
Texel28
Uitgeest18
Uithoorn17
Velsen15
Weesp16
Zandvoort15
Zaanstad15
Alblasserdam24
Alphen aan den Rijn19
Barendrecht19
Drechterland22
Brielle19
Capelle aan den IJssel16
Delft13
Dordrecht16
Gorinchem18
Gouda13
's-Gravenhage (gemeente)12
Hardinxveld-Giessendam24
Hellevoetsluis18
Hendrik-Ido-Ambacht21
Stede Broec18
Hillegom19
Katwijk22
Krimpen aan den IJssel21
Leiden12
Leiderdorp14
Lisse19
Maassluis17
Nieuwkoop21
Noordwijk20
Oegstgeest11
Oudewater24
Papendrecht17
Ridderkerk22
Rotterdam13
Rijswijk (ZH.)15
Schiedam14
Sliedrecht23
Albrandswaard18
Westvoorne20
Vlaardingen16
Voorschoten14
Waddinxveen20
Wassenaar16
Woerden20
Zoetermeer14
Zoeterwoude19
Zwijndrecht21
Borsele24
Goes21
West Maas en Waal24
Hulst25
Kapelle23
Middelburg (Z.)18
Reimerswaal27
Terneuzen24
Tholen26
Veere28
Vlissingen17
De Ronde Venen18
Tytsjerksteradiel21
Asten26
Baarle-Nassau27
Bergen op Zoom19
Best21
Boekel27
Boxmeer26
Boxtel18
Breda15
Deurne27
Pekela22
Dongen20
Eersel24
Eindhoven14
Etten-Leur20
Geertruidenberg21
Gilze en Rijen23
Goirle17
Grave17
Haaren21
Helmond18
's-Hertogenbosch16
Heusden21
Hilvarenbeek24
Loon op Zand22
Mill en Sint Hubert27
Nuenen, Gerwen en Nederwetten18
Oirschot24
Oisterwijk19
Oosterhout19
Oss20
Rucphen22
Sint-Michielsgestel20
Someren25
Son en Breugel19
Steenbergen25
Waterland16
Tilburg14
Uden23
Valkenswaard19
Veldhoven18
Vught15
Waalre15
Waalwijk21
Woensdrecht22
Zundert26
Wormerland18
Landgraaf19
Beek (L.)23
Beesel22
Bergen (L.)26
Brunssum20
Gennep20
Heerlen19
Kerkrade20
Maastricht17
Meerssen18
Mook en Middelaar16
Nederweert27
Roermond19
Simpelveld21
Stein (L.)20
Vaals21
Venlo20
Venray24
Voerendaal22
Weert22
Valkenburg aan de Geul22
Lelystad16
Horst aan de Maas25
Oude IJsselstreek25
Teylingen18
Utrechtse Heuvelrug14
Oost Gelre27
Koggenland20
Lansingerland19
Leudal25
Maasgouw23
Gemert-Bakel25
Halderberge22
Heeze-Leende21
Laarbeek22
Reusel-De Mierden28
Roerdalen20
Roosendaal20
Schouwen-Duiveland25
Aa en Hunze21
Borger-Odoorn24
Cuijk24
Landerd23
De Wolden23
Noord-Beveland24
Wijdemeren17
Noordenveld21
Twenterand27
Westerveld21
Sint Anthonis29
Lingewaard19
Cranendonck23
Steenwijkerland22
Moerdijk23
Echt-Susteren23
Sluis31
Drimmelen21
Bernheze24
Alphen-Chaam25
Bergeijk25
Bladel26
Gulpen-Wittem25
Tynaarlo18
Midden-Drenthe25
Overbetuwe22
Hof van Twente27
Neder-Betuwe28
Rijssen-Holten27
Geldrop-Mierlo17
Olst-Wijhe22
Dinkelland31
Westland23
Midden-Delfland19
Berkelland26
Bronckhorst26
Sittard-Geleen18
Kaag en Braassem19
Dantumadiel24
Zuidplas20
Peel en Maas27
Oldambt22
Zwartewaterland32
Sudwest-Fryslân24
Bodegraven-Reeuwijk22
Eijsden-Margraten22
Stichtse Vecht15
Hollands Kroon23
Leidschendam-Voorburg12
Goeree-Overflakkee24
Pijnacker-Nootdorp17
Nissewaard17
Krimpenerwaard22
De Fryske Marren25
Gooise Meren13
Berg en Dal15
Meierijstad23
Waadhoeke22
Westerwolde24
Midden-Groningen21
Beekdaelen21
Montferland22
Altena25
West Betuwe24
Vijfheerenlanden21
Hoeksche Waard22
Het Hogeland22
Westerkwartier21
Noardeast-Fryslân24
Molenlanden26

2.8 Snelle groeiers 

Een heel klein deel (0,5 procent) van alle bedrijven en instellingen is een snelle groeier. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (in aantal werknemers) van 10 procent per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. Van de 285 duizend familiebedrijven waren er 5 duizend een sneller groeier. Onder de 182 duizend niet-familiebedrijven was dat aantal 4,5 duizend.

2.8.1 Bedrijven en instellingen onder snelle groeiers, 2020
BedrijfsgrootteFamiliebedrijven (%)Niet-familiebedrijven (%)Geen bedrijf (%)
0 tot 50 werkzame personen56,640,72,7
50 tot 250 werkzame personen38,955,75,2
250 of meer werkzame personen21,967,710,4
Totaal snelle groeiers51,045,33,6