Auteur: Hans Schmeets, Moniek Coumans

Maatschappelijke Diensttijd 2020

Over deze publicatie

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is in 2020 informatie verzameld over de bekendheid met en het mee willen doen aan maatschappelijke diensttijd (MDT).

Een op de drie van de 15-plussers geeft te kennen bekend te zijn met MDT. Jongeren, de doelgroep van MDT, lager opgeleiden, mensen die minder te besteden hebben, en de groep met een migratieachtergrond zijn minder bekend met MDT dan de hoger opgeleiden, mensen met een hoger inkomen en de groep met een Nederlandse achtergrond.

Desgevraagd geeft 13 procent van de jongeren van 15 tot 28 jaar aan met een MDT-project mee te willen doen, en 3 procent doet al mee of heeft meegedaan. De rest ‘weet het niet’ of wil niet meedoen. Er zijn geen duidelijke indicaties dat de bereidheid om deel te nemen aan een MDT-project in 2020 ten opzichte van 2019 is toegenomen.