Maatschappelijke Diensttijd 2020

Technische toelichting

Data

Voor dit rapport is gebruikgemaakt van gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn (SSW), editie 2020. In dit onderzoek is onder meer gevraagd naar de sociale, maatschappelijke en politieke participatie, het vertrouwen in anderen en in instituties van mensen van 15 jaar of ouder. In 2019 zijn ook drie vragen die betrekking hebben op maatschappelijke diensttijd opgenomen. Aan dit onderzoek hebben 7 836 personen meegedaan: 1 510 personen in de leeftijd van 15 tot 28 jaar en 6 326 zijn 28 jaar of ouder.

Vraagstellingen

De vraagstellingen (zie kader) zijn niet identiek aan de vragen die in SSW 2019 zijn opgenomen. Een ander verschil met 2019 is dat de vraag over de bereidheid tot deelname aan de groep van 15 tot 26 jaar is gesteld.

Persoonskenmerken

Informatie over herkomst en het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen (ingedeeld in kwartielgroepen) is afkomstig uit registers en is aan de enquêtegegevens gekoppeld. Respondenten is gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en hoogst voltooide opleidingsniveau. Het hoogst voltooide opleidingsniveau bestaat uit de categorieën ‘basisonderwijs’, ’vmbo, avo onderbouw, mbo1’, ‘mbo2, 3, 4, havo, vwo’, ‘hbo, wo bachelor’ en ‘wo, master, doctor’.