Maatschappelijke Diensttijd 2020

5. Conclusies

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is in 2020 informatie verzameld over de bekendheid met en het mee willen doen aan maatschappelijke diensttijd (MDT).

Aan dit onderzoek hebben 7 836 personen van 15 jaar of ouder meegedaan. Een op de drie van de 15-plussers geeft te kennen bekend te zijn met MDT. Jongeren, de doelgroep van MDT, zijn daar minder bekend mee dan ouderen. Verder is de bekendheid met MDT minder groot onder de lager opgeleiden, mensen die minder te besteden hebben, en de groep met een migratieachtergrond dan de hoger opgeleiden, mensen met een hoger inkomen en de groep met een Nederlandse achtergrond.

Desgevraagd geeft 13 procent van de jongeren van 15 tot 28 jaar aan met een MDT-project mee te willen doen, en 3 procent doet al mee of heeft meegedaan. De rest ‘weet het niet’ of wil niet meedoen. De 22 tot 28-jarigen en hoger opgeleiden zijn daartoe meer bereid dan de 15- tot 21-jarigen en lager opgeleiden. Jongeren die niet willen participeren in een MDT-project geven vooral aan daar geen tijd voor te hebben, of dat het hen niet zo aanspreekt. Er zijn geen duidelijke indicaties dat de bereidheid om deel te nemen aan een MDT-project in 2020 ten opzichte van 2019 is toegenomen.