Maatschappelijke Diensttijd 2020

4. Redenen om niet aan MDT-projecten mee te willen doen

Aan de jongeren van 15 tot 28 jaar is gevraagd waarom ze niet willen deelnemen aan een MDT-project. Er zijn zes redenen voorgelegd, en de optie ‘andere reden’, waarbij meerdere antwoorden gegeven konden worden (zie Tabel B4). Een meerderheid geeft aan daar geen tijd voor te hebben (55 procent). Daarnaast geeft een relatief grote groep (47 procent) aan dat het hen niet zo aanspreekt.

De overige redenen worden beduidend minder vaak genoemd. Zo zegt 18 procent dat ze er te weinig van af weten, 9 procent zet zich al op een andere manier vrijwillig in en 5 procent zegt dat ze de juiste vaardigheden missen. De eigen gezondheid wordt nagenoeg niet als reden genoemd. Ten slotte geeft nog 9 procent aan dat er een ‘andere reden’ is dat ze geen interesse in een MDT-project hebben.

Aan de jongeren van 15 tot 28 jaar is gevraagd waarom ze niet willen deelnemen aan een MDT-project. Er zijn zes redenen voorgelegd, en de optie ‘andere reden’, waarbij meerdere antwoorden gegeven konden worden (zie Tabel B4). Een meerderheid geeft aan daar geen tijd voor te hebben (55 procent). Daarnaast geeft een relatief grote groep (47 procent) aan dat het hen niet zo aanspreekt.

De overige redenen worden beduidend minder vaak genoemd. Zo zegt 18 procent dat ze er te weinig van af weten, 9 procent zet zich al op een andere manier vrijwillig in en 5 procent zegt dat ze de juiste vaardigheden missen. De eigen gezondheid wordt nagenoeg niet als reden genoemd. Ten slotte geeft nog 9 procent aan dat er een ‘andere reden’ is dat ze geen interesse in een MDT-project hebben.