Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Kenmerken Betrouwbaarheidsmarges Perioden Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Voelt zich weleens onveilig (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Voelt zich vaak onveilig (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van zakkenrollerij (% (heel) groot) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van beroving op straat (% (heel) groot) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van inbraak in woning (% (heel) groot) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van mishandeling (% (heel) groot) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in het algemeen Kans om slachtoffer te worden Van oplichting via internet (% (heel) groot) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Voelt zich weleens onveilig in buurt (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Voelt zich vaak onveilig in buurt (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt 's Avonds op straat in buurt onveilig (% vaak) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt 's Avonds alleen thuis onveilig (% vaak) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Doet 's avonds niet open (% vaak) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Rijdt of loopt om (% vaak) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Bang slachtoffer criminaliteit te worden (% vaak) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Beoordeling criminaliteit Denkt dat er veel criminaliteit in buurt (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Beoordeling criminaliteit Vindt criminaliteit in buurt toegenomen (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Beoordeling criminaliteit Vindt criminaliteit in buurt afgenomen (%) Veiligheidsbeleving Onveiligheidsgevoel in de buurt Beoordeling criminaliteit Rapportcijfer veiligheid in buurt (rapportcijfer (1-10)) Veiligheidsbeleving Respectloos gedrag Door onbekenden op straat (% weleens (vaak/soms)) Veiligheidsbeleving Respectloos gedrag Door onbekenden in openbaar vervoer (% weleens (vaak/soms)) Veiligheidsbeleving Respectloos gedrag Door personeel van winkels en bedrijven (% weleens (vaak/soms)) Veiligheidsbeleving Respectloos gedrag Door personeel van overheidsinstanties (% weleens (vaak/soms)) Veiligheidsbeleving Respectloos gedrag Door bekenden (partner, familie, vriend) (% weleens (vaak/soms)) Veiligheidsbeleving Discriminatie Gediscrimineerd gevoeld (%) Veiligheidsbeleving Discriminatie Melding (% slachtoffers) Preventie Beveiligingsmaatregelen in/rond woning Extra veiligheidssloten op buitendeuren (% aanwezig)
Totaal personen Waarde 2021 33,0 2,0 2,2 2,0 6,4 2,3 17,1 13,9 2,0 3,4 1,6 7,6 2,7 2,1 8,5 10,6 5,0 7,5 14,6 8,9 9,3 7,5 6,3 11,2 9,1 63,2
Geslacht: Mannen Waarde 2021 24,0 1,3 1,8 1,9 6,1 2,3 16,3 11,0 1,6 1,9 0,8 4,4 1,5 1,7 8,1 10,6 5,6 7,6 12,7 8,0 8,3 7,9 5,3 10,6 9,1 62,9
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 41,9 2,6 2,5 2,0 6,7 2,3 17,9 16,8 2,3 4,9 2,4 10,8 3,9 2,5 8,9 10,6 4,5 7,4 16,4 9,8 10,2 7,1 7,2 11,8 9,0 63,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de sociale veiligheid van personen in Nederland. Deze zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021 en omvatten de hoofdthema’s: leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie, en preventie van criminaliteit. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van de eerdere edities van de Veiligheidsmonitor. Voor meer informatie zie de onder paragraaf 4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2012’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, deze tabel is komen te vervallen. Deze tabel is vervangen door de tabel ‘Veiligheidsmonitor; kerncijfers; persoonskenmerken’ (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Veiligheidsbeleving
Het betreft de thema's algemene onveiligheidsgevoelens en de inschatting van de kans om slachtoffer te worden, onveiligheidsgevoelens in de buurt, de beoordeling van de criminaliteit in de buurt, respectloos gedrag en discriminatie.
Onveiligheidsgevoel in het algemeen
In de Veiligheidsmonitor zijn de volgende vragen gesteld over algemene onveiligheidsgevoelens:

- Voelt u zich weleens onveilig?

Antwoordcategorieën:
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord

- (Indien ja:) Hoe vaak voelt u zich onveilig?

Antwoordcategorieën:
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Geen antwoord

Het percentage 'vaak onveilig' heeft betrekking op de totale onderzoekspopulatie (inwoners van 15 jaar en ouder).
Voelt zich weleens onveilig
Voelt zich vaak onveilig
Kans om slachtoffer te worden
In de Veiligheidsmonitor is de respondenten de volgende vraag gesteld over de inschatting van de kans om slachtoffer te worden:

- Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van:
1. Zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld)?
2. Beroving (diefstal op straat met geweld)?
3. Inbraak in uw woning?
4. Mishandeling?
5. Oplichting via internet?

Antwoordcategorieën:
1. Heel groot
2. Groot
3. Niet groot, niet klein
4. Klein
5. Heel klein
6. Geen antwoord
Van zakkenrollerij
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld) heel groot of groot is.
Van beroving op straat
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van beroving (diefstal op straat met geweld) heel groot of groot is.
Van inbraak in woning
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van woninginbraak heel groot of groot is.
Van mishandeling
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van mishandeling heel groot of groot is.
Van oplichting via internet
Personen die denken dat de kans om slachtoffer te worden van oplichting via internet heel groot of groot is.
Onveiligheidsgevoel in de buurt
In de Veiligheidsmonitor zijn de volgende vragen gesteld over veiligheidsbeleving in de buurt:

- Voelt u zich weleens onveilig in uw buurt?

Antwoordcategorieën:
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord

- (Indien ja:) Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw buurt?

Antwoordcategorieën:
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Geen antwoord

Percentage vaak onveilig in buurt heeft betrekking op de totale onderzoekspopulatie (inwoners van 15 jaar en ouder).

- Komt het wel eens voor dat u:
1. Avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt?
2. In uw buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?
3. Zich onveilig voelt als u ’s avonds bij u in de buurt op straat loopt?
4. Zich onveilig voelt als u ’s avonds alleen thuis bent?
5. Bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit in de buurt?

Antwoordmogelijkheden:
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit
5. Geen antwoord
Voelt zich weleens onveilig in buurt
Voelt zich vaak onveilig in buurt
's Avonds op straat in buurt onveilig
Personen die zich vaak onveilig voelen als ze 's avonds in de eigen buurt op straat lopen.
's Avonds alleen thuis onveilig
Personen die zich vaak onveilig voelen als ze 's avonds alleen thuis zijn.
Doet 's avonds niet open
Personen die vaak 's avonds niet opendoen omdat ze het onveilig vinden.
Rijdt of loopt om
Personen die vaak in de eigen buurt omrijden of omlopen om onveilige plekken te vermijden.
Bang slachtoffer criminaliteit te worden
Personen die vaak bang zijn om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in de buurt.
Beoordeling criminaliteit
In de Veiligheidsmonitor zijn de volgende vragen gesteld over de beoordeling van de criminaliteit in de buurt:

- Heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit voorkomt in uw buurt?

Antwoordcategorieën:
1. Veel
2. Weinig
3. Geen

- Heeft u het idee dat de criminaliteit in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven?

Antwoordcategorieën:
1. Toegenomen
2. Afgenomen
3. Gelijk gebleven

- Kunt u een rapportcijfer (van 1 t/m 10) geven voor de veiligheid in uw buurt?
Denkt dat er veel criminaliteit in buurt
Personen die het idee hebben dat er veel criminaliteit voorkomt in de eigen buurt.
Vindt criminaliteit in buurt toegenomen
Personen die het idee hebben dat de criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen.
Vindt criminaliteit in buurt afgenomen
Personen die het idee hebben dat de criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 12 maanden is afgenomen.
Rapportcijfer veiligheid in buurt
Rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt.
Respectloos gedrag
In de Veiligheidsmonitor is de volgende vraag gesteld over respectloos gedrag:

De volgende vraag gaat over respectloos gedrag. Dit is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden.
- Hoe vaak wordt u respectloos behandeld door:
1. Onbekenden op straat?
2. Onbekenden in het openbaar vervoer?
3. Personeel van winkels of bedrijven?
4. Personeel van overheidsinstanties?
5. Bekenden zoals partner, familie of vrienden?

Antwoordcategorieën:
1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit
5. Niet van toepassing
6. Geen antwoord
Door onbekenden op straat
Personen die zeggen vaak of soms respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat.
Door onbekenden in openbaar vervoer
Personen die zeggen vaak of soms respectloos behandeld te worden door onbekenden in het openbaar vervoer.
Door personeel van winkels en bedrijven
Personen die zeggen vaak of soms respectloos behandeld te worden door personeel van winkels of bedrijven.
Door personeel van overheidsinstanties
Personen die zeggen vaak of soms respectloos behandeld te worden door personeel van overheidsinstanties.
Door bekenden (partner, familie, vriend)
Personen die zeggen vaak of soms respectloos behandeld te worden door bekenden (partner, familie of vriend).
Discriminatie
In de Veiligheidsmonitor is de volgende vraag gesteld over discriminatie:

- Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld?

Antwoordcategorieën:
1. Ja
2. Nee
Gediscrimineerd gevoeld
Personen die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimeerd hebben gevoeld.
Melding
Slachtoffers die melding hebben gedaan bij de politie en/of bij een andere instantie.
Preventie
Beveiligingsmaatregelen in/rond woning
In de Veiligheidsmonitor zijn de volgende vragen gesteld over preventieve maatregelen in of rond de woning:

Heeft uw woning:

1. Extra veiligheidssloten of grendels op ramen en/of (buiten)deuren?
2. Rolluiken of luiken voor ramen en/of deuren?
3. Buitenverlichting met sensor?
4. Een alarminstallatie?
5. Camerabewaking?
6. Een raamsticker of certificaat van het.Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)?

Antwoordcategorieën:
1. Ja
2. Nee
3. Geen antwoord
Extra veiligheidssloten op buitendeuren
Personen die aangeven dat de eigen woning extra veiligheidssloten of grendels op ramen en/of (buiten)deuren heeft.